Først var Øisangferga ut av drift på grunn av korona. Deretter var skipperen sykmeldt i en måned. Men, nå er skipperen og ferga tilbake i rute.

Tekst og foto: Knut Erik Liane

Skipper Rune Gjernes har fått flere telefoner fra folk som har kommet til stengt fergekai. Nå er han glad for å være tilbake i arbeid og håper på en god sommersesong.

– Det har vært en tøff periode. Først holdt vi stengt på grunn av korona, så ble jeg sykemeldt. Nå håper vi at det blir en grei sommer, uten smitte og nedstegning, forteller Gjernes.

For å tilpasse seg koronatiltakene tar de ikke imot biler dersom det er mange passasjerer og de har senket maks antall passasjerer fra 60 til 30.

– Det blir veldig trangt for folk når det er biler her. Men, dersom det kun er et par andre passasjerer kan vi ta med en bil.

Flere har i år valgt å ta ferie på litt andre tider en vanlig, derfor har Øisangferga utvidet «sommersesongen».

– Nå skal vi kjøre sommerrute frem til 14. august og går sannsynligvis over på vinterrute etter det, avslutter skipper Rune Gjernes.