Etter flere episoder med pårørende som kommer uanmeldt på besøk, ber nå sykepleiere og kommunelegen folk om tenke seg om.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Den store skrekken når det gjelder koronasmitte, er at den skal slippe innenfor portene på sykehjem og institusjoner. Ved Frydenborgsenteret i Risør merker man at folk er i ferd med å la det hele «skli litt ut».

– Det hender at folk går inn i korridorene uten å ha ringt for å avtale tid på forhånd. Vi velger å tro at det skyldes ubetenksomhet og at folk bare trenger å bli minnet på hvor viktig det er at de følger reglene om å ringe for å avtale besøkstid, forteller sykepleier Kaia Grønvold.

Ivaretar risikogrupper

For reglene er klare. Alt besøk skal avklares med fagsykepleier på forhånd.

– Alle reglene står på kommunens nettside. I tillegg er det viktig at folk ringer fagsykepleier for avtale i løpet av mandag til fredag, slik at ikke de som har helgevakt må bruke tiden de skulle ha brukt på beboerne til å svare på telefoner, sier Grønvold.

Kommunelege Kathrine Pedersen håper man på en vennlig måte når fram med budskapet til alle pårørende.

– Vi har disse reglene for å ivareta risikogrupper, personalet og de besøkende. Det tror jeg ikke folk alltid tenker på. Personellet har fra før mange ekstra oppgaver og står på. I tillegg er det en del ekstra arbeid med besøk, da det må vaskes i etterkant, sier Pedersen.

Dette oppslaget skal minne besøkende på reglene for å treffe familiemedlemmer som bor på Frydenborgsenteret.

– Vi tenker koronasmitte hele tiden

Et tydelig tegn på at flere nok har begynt å senke skuldrene litt mye, er at også de som er på besøk velger løsninger som ikke er så smarte.

– Nå opplever vi at enkelte som er på besøk går ut i korridorene. Meningen er at de skal sluses til rommet til den de besøker for å være der, sier Pedersen.

– De tenker seg ikke om og «skal bare» finne etter eller annet. Eller de skal ha tak i oss som jobber her og går til vaktrommet.  Vi som jobber her tenker koronasmitte hele tiden, og ville satt pris på at de besøkende også tenker seg mer om, føyer Grønvold til.

Samtidig er de begge klare på at man ønsker besøk på Frydenborgsenteret.

– Vi som jobber her ser hvor mye det betyr for våre beboere. Og folk vet om reglene, de bare glemmer seg. Så om de gjennom en liten påminnelse kan bli flinke til å følge reglene, ville vi satt pris på det.