UP forenklet forelegg bot

Det gikk for det meste pent og pyntelig for seg da UP holdt fartskontroll på Risørveien ved Moen og E18 ved Vinterkjær i dag.

Tekst: Tore Myrberg

Det har vært en rekke fartskontroller i Risør den siste tiden, og også denne gangen var det flere som måtte punge ut.

Først stilte politiet seg opp på E18 ved Vinterkjær, og her ble to bilister vinket inn for å ha kjørt for fort. Begge fikk et forenklet forelegg.

Høyeste hastighet i kontrollen ble målt til 84 km/t i 70-sonen.

Fartskontrollen på Risørveien ble holdt i 60-sonen, og totalt sju bilister ble ilagt forenklet forelegg.

Høyeste hastighet i kontrollen var 74 km/t, noe som er et godt stykke unna overskridelser som medfører førerkortbeslag.