Dersom smittevernet ikke blir fulgt risikerer årets Villvinmarkedet å bli stengt. Derfor håper arrangøren på ett godt samarbeid med publikum.

Tekst og foto: Knut Erik Liane

Området som blir sperret av torsdag, fredag og lørdag er Torvet og gaten utenfor Sparebank Sør og Solsiden. Men, de kommer til ikke til å sperre av helt.

Grunnen til de må sperre av er for at de skal kunne ha kontroll på antallet gjester inne på området, slik at grensen på 200 ikke overskrides.

– Dersom det ikke skulle fungere kan smittevernlegen komme ned og stenge markedet på timen. Derfor har vi i år slagordet «hjelp oss å få det til». Det har vi sagt til alle utstillerne og det sier vi til publikum, forteller Tone Lindegaard.

Bånd og vakter

Det blir fortsatt mulig for gående å komme forbi, både på utsiden av torvet og på innsiden ved Solsiden og banken.

– Vi kommer ikke til å sette opp to meter høye gjerder. Vi velger heller å sperre av med bånd og ha vakter som sørger for at ingen sniker seg inn eller ut. Alle må bruke inngangen fra Havnegata.

Alle må registrere seg både ved ankomst og på vei ut av markedet. Når de skulle løse den logistikken tok de kontakt med Risør programvare selskapet SourceIT.

– De har sørget for ett kjempe system der vi bare registrer de som kommer med telefonnummer, så popper det opp navn. Så alle må huske nummeret sitt når de kommer. Denne informasjonen blir slettet etter ti dager.

Ekstra kostnader

Avsperret området, ekstra vakter samt folk ved inngangen er noen av tingene som fører til ekstra kostnader for Villvin i år. Men, det er fortsatt gratis å komme inn.

– Villvin er alltid gratis. Men, på grunn av de ekstra kostnadene har vi satt opp en innsamling på spleis.no og setter pris på all støtte.’

Nummeret deres på spleis er 114088, eller du kan trykke her for å komme rett fram.

På tross av utfordringene ønsker Lindegaard velkommen til ett flott kunsthåndverks marked i år også.

– Ved inngangen deler vi ut smil og håndsprit, og ønsker alle en fin markedsdag, avslutter Tone Lindegaard.