En risørmann i 40-årene er dømt til 30 dagers fengsel, hvorav 15 ubetinget, for å ha oppbevart narkotika. Dette var mannens 23. dom.

Tekst: Tore Myrberg

Det var første nyttårsdag i år at mannen ble pågrepet i Risør sentrum med litt over fire gram amfetamin.

Da saken var oppe i Aust-Agder tingrett i forrige uke ga mannen en uforbeholden tilståelse.

I saksdokumentene kommer det fram at mannen er dømt 22 ganger tidligere, deriblant en rekke ganger for narkotikaovertredelser. Senest gang var i september i 2018.

Saken isolert kvalifiserer i utgangspunktet til en kortere ubetinget straff, men det er straffeskjerpende at mannen er dømt så mange ganger. I slike tilfeller er det instruert at det bør gis en betydelig betinget straff i tillegg til den ubetingede.

«Hensikten er at flere gjengangere skal avstå fra ytterligere kriminalitet når de ser at
de risikerer å måtte sone et betydelig tillegg av fengselsstraff hvis de fortsetter den
kriminelle løpebane.»

Ut fra samme tankegang er det også mulig å utvide prøvetiden, noe retten gjorde i denne konkrete saken. I stedet for de vanlige to årene, fikk mannen tre års prøvetid på den betingede delen av straffen.