Mange har reagert på at gresset i Fredsparken ble tatt i bruk som parkering under Villvinmarkedet for å få plass til alle som besøkte Risør de dagene.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Nå viser det seg at det ikke var søkt om tillatelse om å få bruke parken som ekstra parkeringsplass da den vanlige parkeringen var fylt opp.

– Det er ikke gitt tillatelse fra kommunens side om dette, sier rådmann Trond Aslaksen etter å ha konferert med avdelingsleder Odd Arne Børset.

Mandag morgen sto det fortsatt tre bobiler og en campingvogn på gresset i Fredsparken.

Rådmannen synes ikke det er greit at man spontant åpnet opp for parkering på gresset.

– Det er ikke bra at slik skjer. Det har også vært flere som har parkert der i etterkant, og teknisk etat er på ballen for å fjerne den siste bobil som står der nå. Dessuten er det satt i verk tiltak slik at ikke flere parkerer i parken, sier Aslaksen.

De som har parkert har kjørt inn mellom barnehagen og NAV-bygget. Nå er det satt opp et bånd for å markere at dette ikke er lov.