Det er ikke tvil om at folk liker is på sommeren. Terje Larsen forteller at Joker har en periode på dagen hvor de selger syv is i minuttet.

Tekst og foto: Knut Erik Liane

Tidligere i år var de spente på hvordan sommerens salg av is kom til å bli. Men, nå ser alt lyst ut i den kombinerte dagligvare og kiosken Joker.

– Vi var kjempenervøse i mars på hvordan sommeren kom til å bli. Men, det har nesten blitt som en bumerang og vi tar igjen det tapte. Vi har en økning på 35% sammenlignet med samme periode i fjor.

Høyt tempo

Det er på ettermiddagen de selger mest is og da får de ansatte kjørt seg.

Kjernetiden er fra halv ett til halv fem. Da lager vi sju is i minuttet, da går det i ett. Hver ansatt må lage 1,5 is i minuttet. Det er helt vilt, jeg har ikke vært borti maken.

Rause

Det går et rykte i Risør om at i år er det på Joker man får den største isen. Larsen ser ikke bort i fra at det stemmer.

Det er nok helt riktig. Vi har et iskurs med de ansatte i forkant av hver sesong, for det er jo gjerne nye ansatte som kommer inn, og da må de læres opp at her skal det lages stor is.

Larsen forteller at kundene som kommer utenbys fra ofte blir overrasket over hva som regnes som «en» kule i Risør.

Veldig mange av de som kommer er vant til at en kule er en kule. Sånn har det aldri vært i Risør. Mange av Risørs kiosker har vært kjent for å ha store kuler. Jeg tror vi er litt mer rause her i byen, avslutter Terje Larsen.