Ordføreren regner med å få klare tilbakemeldinger på kommunens koronapraktisering under kveldens dialogmøte med hyttefolk og feriegjester.

Tekst: Tore Myrberg

Naturlig nok kommer årets møte blant annet å inneholde en del om smittevern og korona. Dette blant annet gjennom en orientering ordfører Per Kristian Lunden selv skal holde.

– Jeg regner også med å få en del innspill på at hyttefolk oppfattet meg som streng og avvisende i vår, sier Lunden til iRisør.no.

Kan fort skifte

Han er klar på at det er viktig med innspill om koronahåndteringen også fra de som kommer til kommunen som gjester. Samtidig ser Lunden at det er vanskelig å finne balansen mellom antall besøk og smittevern.

– Økt besøk kan gi økt smittefare, men faren holdes nede ved at folk husker på avstand, håndvask og holder seg hjemme når de er syke, sier ordføreren.

En regle som er gjentatt daglig de siste månedene, men som fortsatt er like viktig.

– At det er liten smitte i befolkningen er også viktig, men vi ser at det plutselig kan skifte. Se bare på Moss nå.

Også andre tema

Onsdagens dialogmøte med hytteeiere og feriegjester starter klokken 18 på Risør rådhus, og erfaringen fra tidligere år tilsier at forskjellige velforeninger for hytteeierne vil komme for å representere sine medlemmer. Og det er mer enn bare korona som vil bli tatt opp.

– Det blir nok preget av korona og smittefare, men det blir også andre temaer som veiutbygging, parkering, gjestebrygge, bobiler, vann, kloakk. mobildekning etc. Det er alltid interessant og lærerikt å høre hva folk har på hjertet, avslutter ordfører Per Kristian Lunden.