Risør kommune har fått ordnet enklere betaling av parkeringsavgift for de som står på plassene i Kirkegata.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Disse plassene er nemlig de som er nærmest torvet, men som likevel tilhører ytre sone. Samtidig er «naboparkeringen» i Carstensens gate indre sone, og det er en vesentlig forskjell i pris for å parkere de to stedene.

Tidligere har de som vil stå i Kirkegata måtte ta turen til Tjenna om de skulle betale på automat. Men, nå har kommunen fått ordnet automaten i Carstensens gate slik at man her kan velge mellom indre og ytre sone.

Øverste skilt tilhører indresone, mens nederste skilt tilhører ytre sone.

Dette er også et alternativ for de som står i Kunstparken, selv om det her vel er like kort å gå til Tjenna-automaten.

Det enkleste er nok likvel å bruke Easypark, hvor 5300 er indre sone og 5301 er ytre sone. Ulempen her er at man betaler en ekstra avgift på 15 prosent til Easypark i tillegg til vanlig parkeringstakst.

Med steder hvor indre og ytre sone ligger tett på hverandre er det også viktig å sjekke hvilken sone man står i, slik at man ikke får parkeringsbot fordi man har missforstått hva man skulle betale.

Kirkegata tilhører ytre sone, og er dermed et billigere alternativ om man ønsker å parkere så nærme sentrum som mulig.