Eierne av Caspersensvei 81 har tilbud Risør kommune å kjøpe arealer i bygget til nytt svømmebasseng. Kommunen virker ikke interessert.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Knut Erik Liane

Saken kommer opp i formannskapet neste uke, og av dokumentene kommer det fram at eierne av bygget ønsker at kommunen enten kjøper hele den tidligere produksjonshallen i EB-bygget eller eventuelt en seksjon av denne.

Prisen som er satt fram i tilbudet er på 21,5 millioner kroner for hele seksjonen på 3 000 kvadratmeter eller 6,5 millioner kroner for en seksjon på 620 kvadratmeter.

I begge tilfeller skal det være plass til et basseng på 25 meter med seks baner og tilhørende garderobeanlegg.

Det argumenteres også for at det i bygget allerede er en ny varmesentral med oppvarming fra egne energibrønner, noe som eierne mener vil gi rasjonell oppvarming og drift av bassenget.

Det er næringssjef Bård Vestøl Birkedal som har behandlet saken i Risør kommune, og han skriver at forslaget er lagt fram for prosjektgruppa som jobber med svømmehallsaken. Disse har imidlertid gitt tilbakemelding om at dette alternativet ikke er aktuelt.

De ønsker at en framtidig svømmehall skal ligge i direkte tilknytning til skolene og idrettsanlegget på Kjempesteinsmyra.