John Thomas Axelsen ønsker at det settes opp en form for portal ved Kjerrgårdsbrua for å markere tydeligere at man kommer til Risør by.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Nøyaktig hvordan portalen skal være, har ikke Axelsen noen klar formening om, men han ser for seg noe som er godt synlig.

– Vi trenger en slik portal, slik at ikke det nye bygget med Rema 1000 blir det som møter folk når de kommer til Risør, sier Axelsen til iRisør.no.

I tillegg håper byens vekter at man kan få plantet busker langs bygget på rutebiltomta.

– Det vil i hvert fall hjelpe noe, sier John Thomas Axelsen.

Ned langs siden på dette bygget ønsker John Thomas Axelsen at det plantes busker for å gjøre innkjøringen til Risør by penere.