Frank Oddbjørn Sandbye-Ruud Foto: Team Rubicon Australia/Rob White

Fra sin base i Risør har Frank Oddbjørn Sandbye-Ruud sett den forferdelige situasjonen i Libanon etter eksplosjonen tirsdag. Nå ønsker han å hjelpe.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Team Rubicon Australia/Rob White

Sandbye-Ruud er operativ leder i Team Rubicon, som består av en rekke norske vetreraner. Disse har bistått i hjelpearbeid flere steder i verden, og ønsker nå å bidra i Libanon.

– Libanon ligger mange norske veteraner nær hjertet. Det betyr svært mye for mange at vi nå planlegger å sette opp et oppdrag, og folk stiller opp. 54 frivillige har meldt seg til oppdraget allerede, sier Sandbye-Ruud til iRisør.no.

Betyr mye for mange

Over 5000 ble skadd i eksplosjonen, og dødstallene er stigende. I formiddag ble det meldt om 154 døde og 127 kritisk skadde, men disse tallene er forventet å øke.

Sandbye-Ruud å ta turen fra Risør på et tidlig stadige for å legge til rette for arbeidet Team Rubicon planlegger å gjøre.

– Ja, jeg vil reise ned med forpartiet for å rekognosere og etablere en FOB (Forward Operation Base). Vi har ikke medisinsk kapasitet å stille med, så vi kan være med i en senere fase for å bidra med opprydning, støtte til logistikk og distribusjon av medisner/mat/vann og tilsvarende.

Sandbye-Ruud er ikke overrasket over den gode responsen fra veteraner som ønsker å bidra som frivillige.

– Målet nå er å få folk på plass før 1. oktober.

Har startet spleis

I tillegg til de som ønsker å bidra fysisk, er det allerede mange som har bidratt økonomisk til Team Rubicon gjennom en «Spleis» som er opprettet. Her er målet å få på plass 300 000 kroner.

– I løpet av ett døgn kom det inn 10 prosent av det vi forsøker å samle inn, sier Frank Oddbjørn Sandbye-Ruud.

Her er en lenke til innsamlingen på spleis.no:

https://www.spleis.no/project/117956