Rådmannen i Risør ønsker å gi 150 000 kroner til Aktive Fredsreiser for å hjelpe bedriften med de faste kostnadene i disse koronatider.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Thomas Østerholt

Kommunen har mottatt en søknad fra Aktive Fredsreiser om 200 000 kroner som et driftstilskudd, og formannskapet skal behandle søknaden førstkommende torsdag.

I søknaden skriver firmaet at de har mistet all omsetning fra 1. mars og fram til nå, og at de vil ha en svært redusert omsetning til høsten da mange har avbestilt turer på grunn av koronakrisen.

Låner til driften

Vanligvis gis det ikke driftstilskudd fra det kommunale næringsfondet, men det kan gjøres unntak når bedrifter rammes av koronasituasjonen og ikke kan hente støtte fra nasjonale kompensasjonspakker.

Det er også en forutsetning at tilskuddet ikke har en konkurransevridende effekt.

I sin konklusjon skriver rådmannen at Aktive Fredsreiser gjennom støtten ikke bidrar til å løse klima- og miljøutfordringer, eller på annet vis reduserer klimagassutslipp. Dette er grunnen til at det ikke anbefales å gi fullt tilskudd, men at man innvilger en sum på 150 000 kroner.

Selv har Aktive Fredsreiser lagt fram at behovet er på litt over 250 000 kroner, og at restsummen over 200 000 kroner vil finansieres gjennom lån.

Nei til Adeler

Formannskapet vil i samme møte også behandle en søknad fra Berit Adeler om koronastøtte.

I denne saken er innstillingen fra rådmannen at man sier nei, da vurderingen er at virksomheten ikke er direkte rammet av koronasituasjone, og at det ikke er dokumentert at de nasjonale kompensasjonspakkene ikke er aktuelle.