Med ordførersamling, formannskap og E18-planlegging, kan man trygt si at hverdagen er tilbake for ordfører Per Kristian Lunden.

Korona

Korona og smittefare har preget arbeidet helt siden tidlig i mars. Det er fortsatt stor fare for smittespredning. Målet nå er å holde en streng beredskap i kommunen og hindre at smitten kommer hit. Spesielt gjelder det på våre helse- og omsorgsinstitusjoner. Skulle vi få smitte, har vi også rutiner for smittesporing og begrensning av smitten. Nå dabber turistsesongen litt av og det blir nok noe mindre folk i kommunen og byen, men beredskapen må fortsette utover seinsommeren og høsten. Mandag morgen blir det nytt møte i kommunens beredskapsgruppe for korona. Møte gjennomføres digitalt, selv om de fleste deltakerne sitter på kommunehuset.

E18-planlegging

Arbeidet med planlegging av ny E18 gjennom Risør og nabokommunene fortsetter med full styrke i en kombinasjon av digitale og fysiske møter. Det blir flere forberedende møter til neste plan-styremøte denne uka, det første på mandag. Det er blant annet overlapping mellom avtroppende koordinator for arbeidet Harald Tobiassen og ny Håkon Håversen. Begge har kontor i Arendal.

Ordførersamling

Tirsdag og onsdag arrangerer kommunens organisasjon KS ordførersamling for Agder på Røyland gård i Birkenes og i Kristiansand. Tema er beredskap og oppsummering av arbeidet med smittevern så langt.

Utvalgsmøter

Onsdag er den politiske høstsesongen i gang for fullt med møter i de politiske utvalgene. Miljø- og teknisk utvalg skal blant flere saker arbeide med en uttalelse om endringer i plan- og bygningsloven, mens kulturutvalget skal arbeidere videre med organisering av byjubileet.

Fylkesmannen

Torsdag morgen er jeg sammen med rådmann og økonomisjef på årlig skjønnsmøte med Fylkesmannen i Arendal. Det blir en gjennomgang av kommunens økonomi og en vurdering av om Risør har hatt helt spesielle utgifter og utfordringer som krever ekstra støtte fra Fylkesmannen. Korona og smittevern blir utvilsomt et tema på møtet, ikke minst sett i forhold til kommunens økonomi.

Formannskap

Torsdag kveld er det høstens første møte i formannskapet. Det blir orientering om kommunens økonomiske situasjon, situasjonen i næringslivet og ellers behandling av flere saker. Blant dem er kommunalt kjøp av EB-bygget i Caspersens vei og ekstraordinær koronastøtte til bedrifter som har søkt fra det kommunale fondet som er opprettet.

Rønningsåsen

Fredag markerer vi at det er salgsstart for tomter (med båtplasser) i det nye boligområdet Rønningsåsen på Hope. Det nye boligfeltet ligger fint til like ved Hope oppvekstsenter og nær butikk og brygger i Sandnesfjorden.