Politikerne i Risør er i gang igjen etter sommeren, og Kai Strat i Risør Høyre er klar på hva som blir viktigste sak denne høsten.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Det har lenge vært varslet at Risør går en tøff økonomisk tid i møte. Derfor er det kanskje ikke så rart at gruppelederen i Risør Høyre er tydelig når han snakker om de nærmeste månedene.

– Den viktigste saken for Høyre er å bidra til å få kommunens økonomi i balanse. Vi politikere har akkurat fått oversendt tertial rapport (økonomi rapporten) for januar til og med april, og det er dessverre lite hyggelig lesning. De fleste pilene peker feil vei. For stor fart på utgifter og inntektene svikter sett opp mot budsjett, forteller Strat til iRisør.no.

Haster å gjøre noe

Han mener det må reageres raskt, samtidig som det ligger en utfordring i at de politiske fløyene i Risør ikke er samkjørte i valg av hvordan man skal få bedret økonomien.

– Jeg tror den største uenigheten vil ligge på tiltak som må gjøres for å rette opp i økonomien. Gjør vi ikke straks tiltak ser det ut som om kommuneøkonomien bare vil bli vanskeligere i tiden fremover.

Blant tingene som høyrelederen mener må skje raskt, er en ny vurdering av et av Risørs mest sentrale bygg. Det politiske flertallet i Risør har tidligere sagt at man ønsker en utleie av Tolboden, og bygget liggerute på finn.no under næringseiendom til leie.

– En av mulighetene som må ses på er å selge Tollboden, noe som jeg personlig mener vil være riktig.

Korona gav oss en vekker

Situasjonen ble ikke bedre av at landet ble rammet av koronaviruset i mars, og at store deler samfunnet måtte lukke ned.

– Jeg tror koronapandemien har gitt mange av oss en «vekker» hvor sårbar vi er som et lokalt samfunn. Bortfall av turister og besøkende vi fikk i vår, under en delvis nedstengning av Norge, fikk store innvirkninger på vår kommune. Arbeidsledigheten skjøt i været og handelstanden var i «knestående».

Heldigvis har har en fantastisk sommer rettet opp i noe av dette. Det gjør at Kai Strat tenker man må innse hvor viktig turistnæringen er for kommunen.

– Vi må i enda større grad ta innover oss at vi er en turistkommune og legge forholdene enda bedre til rette for de som kommer og besøker oss. La oss nå håpe at vi ikke kommer tilbake til de tilstandene vi hadde i slutten av mars og april. Jeg tror mange av de nye besøkende til byen og kommunen denne sommeren har fått øyne opp hvor vakkert og flott vi har det. Jeg håper at alle som har besøkt oss kommer tilbake, avslutter Strat.