Ordfører Per Kristian Lunden brukte dagens videooppdatering fra kommunen til å takke alle for innsatsen i disse koronatider – så langt.

Takk for innsatsen – så langt!

Takk til alle som har bidratt til å unngå korona-smitte i Risør! Men husk; faren er ikke over. Vi må fortsatt tenke smittevern i alt vi foretar oss. Smitten kan komme igjen og sette oss tilbake der vi var i mars og april. Kanskje med enda strengere tiltak. Det har skjedd i andre norske kommuner, og det kan skje hos oss.

Finværet fortsetter. Sommeren er på hell, men forhåpentligvis ikke over. Men nå er skolene i gang og de fleste er ferdige med sommerferiene sine. Da vil jeg igjen takke alle for innsatsen i smittevernets tjeneste.  Vi oppfordret til dugnad, og folk har deltatt. Mange har ofret mye, mange har vært engstelige, mange har blitt utålmodige. Men vi har sammen klart å holde Risør kommune og Risør by fritt for registrert korona-smitte.

Vi vet at reiser og tette folkemengder er hovedkilden til ny smittespredning. Da må vi nok innrømme at vi også har vært heldige når vi ikke har registrert smitte i kommunen i løpet av sommeren. Byen og kommunen har vært stappfull av folk. Det kan vi nå lese av på alle slags indikatorer: Omsetning i butikker og på utesteder, bruk av betalingskort, antall båter i gjestehavn, bobiler og andre biler på parkeringsplasser, søppel i søppelboder og mye annet. Selv i helga vi har lagt bak oss midt i august var det mye folk på hytter og i byen. Trolig har det aldri i historien vært så mange folk innenfor kommunens grenser i løpet av en sommer.

Derfor vil jeg takke alle som har bidratt i smittevernet så langt, fastboende, hyttefolk og andre feriegjester. Takk også til ansatte i næringslivet og i kommunen. Dere har strukket dere langt, løst dilemmaer og praktiske problemer og sagt nei til mange dere egentlig ville si ja til.

Vi må vende oss til strengt smittevern hele dette året og trolig også store deler av neste. Vi må prøve å lage en best mulig normaltilstand av smittevern. Vi må tenke over hva som er viktigst og prioritere deretter. Jeg mener det er spesielt viktig å holde smitte borte fra eldreinstitusjoner og hjemmetjenester, det er viktig at dagene på skole og i barnehage blir så normale som mulig og det er viktig at vi klarer å holde på arbeidsplasser og sysselsetting. I tillegg må vi tenke spesielt på de som trenger ekstra oppmerksomhet fra en kommune og et lokalsamfunn. Noen kan falle mer utenfor i perioder med strengt smittevern. Derfor er også idrett og foreningsliv viktig.

Vi må altså tenke oss om og prioritere. Kanskje ta hele familien med på råd og gjøre noe med målestokker og forventninger. Tenke over alle de fine mulighetene vi har til variert aktivitet i eget nabolag og egen kommune. Vi kan sjekke utvalget i nærbutikkene våre en gang til og vi kan gjenoppfriske gamle vennskap og kanskje etablere noen nye. Kortreist er bra.

Lykke til med smittevernet videre. Dugnaden fortsetter.

Per Kr. Lunden, ordfører