Risør er en av rundt 70 kommuner som ikke har registrert noen med smitte så langt.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Knut Erik Liane

– Vi har helt sikkert også vært heldige når vi har unngått registrert smitte i byen og kommunen. Men, strengt smittevern er fortsatt helt nødvendig. Flaks og tilfeldigheter kan vi ikke stole på når nye bølger av korona-smitte kommer, sier Lunden.

Han forteller videre at det vurderes om muligheten for igjen å bruke garderobeanleggene i forbindelse med idrettsbyggene.

I dagens video nevnes også litt er rundt luftsveisklinikken i Kragsgate.

– Det er de som har symptomer og som mistenker smitte som skal testes. Testing kan både skje etter samråd med fastlege eller ved oppmøte på luftveisklinikken Kragsgate 48. Telefontida er 9 til 10 og testing foregår mellom 10.30 og 12.

Lunden sier det har vært litt for lang ventetid for noen av de som har møtt opp for testing.

– Vi arbeider nå med å prøve å kunne utvide åpningstid og gi bedre mulighet for telefonkontakt.