Foto: Tore Myrberg

Fra og med i går ble det gratis å parkere i Risør sentrum, men med en tidsbegrensing på to timer.

Tekst: Tore Myrberg

Ordningen ble i sin tid innført av bystyret for å gjøre Risør sentrum mer attraktiv som handelssentrum også utenom turistsesongen.

Muligheten til å parkere to timer gratis i indre sone gjelder fram til og med 31. mai. Det er ikke mulig å betale for å stå parkert lengre enn to timer sammenhengende på samme plassen.

Fortsatt betaling i ytre sone

Det som er viktig å få med seg, er at det fortsatt er avgift for å parkere i ytre sone. Her er det ingen tidsbegrensing i hvor lenge du kan stå parkert. Prisen for parkering i ytre sone er 10 kroner pr. time og maks 40 kroner pr. døgn.

I ytre sone kan også alle med beboerkort eller årskort stå så lenge de vil.

Full pris for bobil

Når det gjelder bobilparkeringen er det fast pris hele året. Mens man en rekke steder setter ned prisen når sommersesongen er over, har man i Risør valgt å holde prisen på 250 kroner pr. påbegynte 24-timersperiode.

I denne prisen ligger det også tilkobling til strøm.

Det er imidlertid også lov for bobiler å stå på vanlige parkeringsplasser på Tjenna, så fremt de ikke er til hinder for andre. Da har man ikke tilkoblingen til strøm, men slipper til gjengjeld unna med å betale maks 40 kroner pr. døgn.