Det er mange elementer i ordførerens arbeidsoppgaver kommende uke som nærmest er faste. Men, noe nytt er det også.

Korona-beredskap

Mandag morgen er det nytt digitalt møte i den bredt sammensatte gruppa som arbeider med beredskap mot korona-smitte. Vi går gjennom status på de ulike enhetene i kommunen og kommuneoverlegen bidrar med vurderinger av smittesituasjonen. Vi får rapporter fra skole og barnehage og situasjonen i hjemmetjeneste og på sykehjem. Beredskapsgruppa vurderer også kapasitet for testing og opplegg for smittesporing hvis vi får smitte i kommunen. Foreløpig er det ikke registrert koronasmitte i Risør kommune.

Kraft på Søndeled

Jeg arbeider videre med å støtte Fossberg Krafts arbeid for utbygging av småkraftverk på Søndeled og Stifoss (som delvis ligger i Gjerstad kommune) samtidig som andre interesser (kulturminnevern, landskapsvern, fiske og friluftsliv) ivaretas. Forrige uka hadde jeg møte med Småkraftforeninga i Oslo og dette følger jeg nå opp lokalt som forberedelse til Olje- og energidepartementets befaring på Søndeled 24. september.

Kystkultur

Mandag ettermiddag har jeg møte med kystkulturorganisasjonene i Risør som er i dialog med kommunen om et felles samlingssted for kystkultur i Risør.

E18-kommunesamarbeid

Tirsdag er det nytt møte i styret for kommunesamarbeidet for ny E18 mellom Dørdal i Bamble til Grimstad. Hovedtema denne gangen er arbeidet i underutvalgene, der Risør deltar sammen med Tvedestrand, Gjerstad og Vegårshei, og medvirkning og informasjon i planprogrammets høringsperiode.

Ungdomsrådet

Torsdag er det møte i kommunens ungdomsråd. Dette blir første møte i det nyvalgte rådet som har medlemmer fra Risør videregående skole og Risør ungdomsskole. Medlemmene kommer med egne saker fra elevrådene og jeg setter opp saker som er aktuelle i bystyret. Korona og smittevern blir også et tema denne gangen.

Formannskapet

Torsdag kveld er det møte i formannskapet. Blant sakene er kommunale strandarealer på Tangen og Kastellet, planstrategi for de neste fire år og overføring av låven på Randvik til kystlaget. Det blir også orienteringer om næringssaker og kommuneøkonomi.