Ole Henrik Grønn.

Ole Henrik Grønn (Ap) er ikke fornøyd med sikkerheten for elever som bruker skolebuss i Risør. Nå håper han det kan bli tatt affære.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Grønn tok opp saken da han var innkalt som vararepresentant til formannskapet torsdag i uken som var.

– Jeg har både observert og blitt orientert om at barn og unge igjen må stå på bussen for at det skal bli plass til alle. Vi har beltepåbud både i bil og buss, og da må det settes inn tiltak som hindrer at dette påbudet brytes i praksis, sier Grønn til iRisør.no.

Smittevern også viktig

I tillegg anser han at det er økt smittefare for elevene så lenge bussene er så fulle at noen må stå.

– Vi er blitt informert om at det blir anbefalt at man skal stå rygg mot rygg, men er det noen voksne som påser at det skjer? Så jeg reagerer både på sikkerheten og smittevernet til disse barna og ungdommene som står i buss under transport.

Problemstillingen rundt skoleelever som må stå på bussen er ikke ny. Flere ganger tidligere har dette vært diskutert.

– Jeg er skuffet over at det fortsatt er et problem, all den tid jeg vet at kommunen, ordføreren og andre har vært i gjentatt samtaler med AKT som står for tilbudet.

Må ta affære

Siden denne dialogen ikke har løst problemet mener Ole Henrik Grønn man nå må gå ett skritt lengre.

– Jeg spurte konkret ordføreren om man kunne vurdere direkte politisk påvirkning mot eiere av AKT, Agder Fylkeskommune og politisk ledelse der, samt at vi oppfordrer fylkestingsrepresentantene fra Risør om å ta opp saken. Dette er en konkret oppfordring til Knut Henning Thygesen (Rødt) og Jon Olav Strand (KrF).

Etter formannskapsmøtet sier Grønn at han er glad for signalet fra ordføreren om at han nå vil se på muligheten for en dialog med andre kommuner som har den samme utfordringen.

– Jeg er også glad for at ordføreren i ytterste konsekvens tok for orde at vi kan se på en egen løsning i Risør, avslutter arbeiderpartipolitikeren.