Per Kristian Lunden

Det blir møter med Kammermusikfesten, Trebåtfestivalen, Fylkesmannen og fylkeskommunen for ordføreren kommende uke.

Korona-beredskap

Mandag morgen er det nytt digitalt møte i den bredt sammensatte gruppa som arbeider med beredskap mot korona-smitte. Vi går gjennom status på de ulike enhetene i kommunen og kommuneoverlegen bidrar med vurderinger av smittesituasjonen. Vi får rapporter fra skole og barnehage og situasjonen i hjemmetjeneste og på sykehjem. Beredskapsgruppa vurderer også kapasitet for testing og opplegg for smittesporing hvis vi får smitte i kommunen. Foreløpig er det ikke registrert koronasmitte i Risør kommune.

Miljøfyrtårn

Nok en bedrift i Risør kommune har blitt sertifisert som Miljøfyrtårn. Denne gangen er det Montér. Jeg deler ut diplom sammen med næringssjefen på tirsdag.

Trebåtfestival

Risør Trebåtfestival er en av Risørs aller viktigste merkevarer. I år ble festivalen avlyst på grunn av smittefare ved store arrangementer. Tirsdag møter jeg sammen med kommuneoverlegen festivalens ledelse for å diskutere mulighetene for festival i 2021. Alt tyder på at det blir langt fra den folkefesten vi har blitt vandt til gjennom årene, men det er håp om å få til en smitte-tilpasset festival i 2021. Det planlegges etter dagens smitterestriksjoner, men det er selvsagt håp om et mer liberalt smittevern neste sommer.

Fylkesmannen

Torsdag er Risør kommune og Nye Veier innkalt til drøftingsmøte med Fylkesmannen i Agder. Saken gjelder ny E18 gjennom Risør kommune og muligheten for å beholde dagens E18 fra Moland industriområde mot Pinesund. Denne strekningen, som Fylkesmannen skal rives og tilbakeføres naturen, er svært viktig for det regionale næringslivet og våre lokale arbeidsplasser.

Sentrumsplan Risør

Torsdag ettermiddag deltar jeg på drøftingsmøte med  Agder fylkeskommune om sentrumsplanen i Risør. Fylkeskommunen har flere innvendinger og spørsmål rundt planen som skal besvares og drøftes i møtet.

Revisjon

Fredag formiddag leder jeg representantskapsmøtet i Aust-Agder Revisjon IKS. Her møter ordførerne i alle eierkommunene.

Kammermusikkfest

Fredag er jeg med på møte med Risør kammermusikkfest, som blant annet vil se på ulike scene-alternativer i Risør for neste års festival og årene framover. Risør kammermusikkfest arrangerte en festival med sterkt smittevern i sommer og planleggingen av neste års festival har allerede kommet langt.