Kai Magne Strat (H).

Kai Strat (H) likte ikke antydningen fra kommunedirektøren om å se på muligheten til å flytte deler av administrasjonen til Tollboden.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Det var i et intervju i Aust-Agder blad i forrige uke at kommunedirektør Trond Aslaksen så på flytting av deler av administrasjonen som en av flere muligheter for bygget.

– Jeg merker meg at kommunedirektøren børster støv av å flytte deler av adminstrasjonen ned til sentrum. Er det tilfelle eller er dette en sitatfeil, var spørsmålet til Strat i formannskapet.

Han henviste til at man har et enstemmig politisk vedtak om at en slik flytting ikke er aktuell.

Det var kommunalsjef Kamilla Solheim som måtte svare på vegne av kommunedirektøren i sistnevntes sykefravær for dette møtet.

– Vi jobber med å få den saken opp på oktobermøtene, og vi jobber med flere alternativer som politikerne da får ta stilling til. Når det gjelder om et av alternativene er at deler av administrasjonen skal flytte til sentrum, så registrer jeg ar kommunedirektøren har uttalt det til avisa. Det er mulig det kommer som ett av fire forslag, svarte Solheim.

Dette fikk Strat til å reagere

– Da oppfordrer jeg deg som øverste valgte politiske leder å nesten instruere kommunedirektøren. Vi har et enstemmig vedtak for dette. Jeg synes ikke vi skal bruke noe mer tid og krefter på det før vi eventuelt beslutter noe annet, var Strats respons på administrasjonens svar.