Media- og kommunikasjonsklasse 2vg på Risør videregående skole. Foto: KS Agder

Ingen i klassen rakk opp hånda på spørsmål om drømmejobben finnes i kommunen. Nå har de fått i oppdrag å vise vei til nettopp drømmejobbene.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: KS Agder

Før helgen var KS Agder på besøk ved Risør videregående skole. Temaet for besøket var «Drømmejobben – i kommunen?». For nå tar kommunene i Agder ungdommene i bruk for å skaffe nok arbeidskraft.

– All framskrivning tyder på at det blir økt kamp om arbeidskraften i årene som kommer, spesielt innen helse og omsorg, men også innen andre faggrupper som for eksempel i skole og barnehager.  På sikt vil det være behov for over 3000 tilsetninger hvert år i kommunene på Agder, forklarer Ola Sigmundstad som jobber med prosjektet #drømmejobben hos KS Agder.

Fikk et oppdrag

Meningen er at man skal få opp både rekrutteringen og omdømmet for spennende og viktige jobber i kommunen, samt å beholde de som allerede er ansatt. I den sammenheng er nå en hel media og kommunikasjonsklasse på Risør videregående skole engasjert i et oppdrag for #drømmejobben.

For det var ingen som rakk opp hånden da spørsmålet om drømmejobben finnes i kommunen. Det hadde de tydeligvis ikke tenkt på. Dette er en av utfordringene prosjektet skal prøve å gjøre noe med.

– Vi må få flere unge til å få øynene opp for både å velge yrkes og karrierevei som kommunene vil få behov for i de kommende årene, men også det å finne det attraktivt å bosette seg i Agder, sier Ola Sigmundstad, som i tillegg til Odd Joar Svensson er engasjert av KS for å jobbe med prosjektet.

Sigmundstad mener det er naturlig å spørre ungdommene selv, om hvordan kommunene skal få flere ungdommer til å ta utdanning og yrkesvalg som senere kan gi dem spennende jobber i en kommune på Agder.

Klare til å gå igang

Prosjektet blir godt mottatt av lærerne ved RIsør vgs. som har elevene som nå blir engasjert i #drømmejobben.

– Vi er veldig glad for at klassen ble spurt om oppdraget og mener dette prosjektet er bra og lærerikt for ungdommene. Forhåpentligvis blir dette også en god hjelp for kommunene, sier media og kommunikasjonslærerne Yessica D.C Saravia, og Liv Øvland ved Risør Videregående skole.

Både Sørlandet kompetansefond, Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sparebankstiftelsen Sparebank Sør ser prosjektet #drømmejobben som så viktig at de har støttet prosjektet økonomisk de siste årene.

Ungdommene i 2. klasse på media og kommunikasjonslinja var engasjerte fra første stund, stilte gode spørsmål og var klare til å gå i gang med oppgaven, noe som lover godt for kommunene i Agder.