Gravemaskiner er igang med arbeidet som skal gi mindre støy fra opphøyde gangfelt i sentrum av Risør.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Thomas Østerholt

Det har vært flere som har klaget på de opphøyde fotgjengerovergangene i byen. Både av beboere som merker støy inn i husene, og fra bilister som synes de tverrgående steinene gir en hard overgang.

Siden det er snakk om en fylkesvei er det Agder fylkeskommune som har ansvaret, og nå er de i gang med utbedringer.

Overgangene langs fv416 og Strandgata blir nå endret, blant annet ved at tverrgående stein skal fjernes.

Dette skal føre til at man som bilist opplever mindre ubehag som følge av slag mot hjulene, og løsningen skal også føre til betydelig mindre støy.