Politiet benyttet morgentimene i dag til en kontroll ved Risør barneskole, og det med oppløftende resultatet.

Tekst: Tore Myrberg

I løpet av perioden man var på stedet ble 19 bilister kontrollert, uten at det førte til noen reaksjon.

Ved denne typen kontroller er det som regel ting som bruk av bilbelte som er i fokus, i tillegg til bruk av mobiltelefon under kjøring. Det står imidlertid ingen ting i meldingen fra politiet på Twitter om dette også var tilfelle denne gangen.

Det har vært et kjent problem at det kan oppstå trafikkfarlige situasjoner på stedene hvor elevene som blir kjørt til skolen slippes av, og politiet har sagt de vil dukke opp på uanmeldte kontroller.