Knut Henning Thygesen Foto: Thomas Østerholt

Rødt i Risør er i gang med valgkampen, og stiller denne lørdagen på torvet i Risør for å møte mulige velgere.

Tekst: Tore Myrberg/Pressemelding

Knut Henning Thygesen sier man har en mulighet til å komme over sperregrensa på fire prosent, og at man med litt flaks kan få inn et utjevningsmandat fra Aust-Agder. Om det i så fall blir noen fra Risør, gjenstår å se.

– Nominasjonsmøtet vårt er først om en måneds tid, men vi har spilt inn flere navn på personer vi ønsker å få inn, sier Thygesen.

Stortingsvalgslista til partiet vil inneholde ti navn i Aust-Agder, så det er kamp om plassene.

– Vi argumenterer med at det bør flere med fra Risør, da Rødt har står sterkt her og har gjort det i mange år.

Thygesen har også sendt oss dette leserinnlegget:

RØDT OVER SPERREGRENSA KAN AVGJØRE REGJERINGSSKIFTE I 2021.

For første gang har Rødt mulighet til å komme over sperregrensa på 4% og bli bredt representert på Stortinget. Med litt flaks kan partiet få inn et mandat fra Aust Agder på «utgjevningsmandat.»

Ett år før stortingsvalget holder Rødt stand på torget i Risør, lørdag 1909, fra kl. 1100 til 1400. Vi stiller koronasikret med røde munnbind💃

Rødt ligger godt an til å gjøre et knallvalg til stortinget om et år. For første gang kan Rødt komme over sperregrensa. Dersom vi får et valgresultat på det nivået partiet har hatt gjennom det siste årets meningsmålinger, greier Rødt sperregrensa på 4%. Flere målinger viser at Rødt kan komme inn i Aust Agder på utjevningsmandat. Men alt avhenger av om Rødt får over 4%!

At Rødt kan bli et godt alternativ på venstresida, viste vi ved forrige kommunevalg da en av ti stemte Rødt i Risør. Vi fikk inn tre representanter i bystyret og sitter i alle komiteene og formannskapet. I fylkestinget fikk Rødt inn en representant fra Risør.

Støtter regjeringsskifte

Rødt støtter et rød-grønt regjeringsskifte. Valgresultatet for Rødt kan fort bli avgjørende for om vi må tåle nye fire år med Erna eller ikke. Derfor blir en stemme til Rødt også en stemne til regjeringsskifte. Mens en stemme til Rødt i tidligere valg ble regnet som bortkastet, kan det bli motsatt ved kommende valg: det kan bli avgjørende for hvem som blir statsminister.

Med Rødt som støtteparti vil Norge få en endring fra dagens blå politikk med tydelig styrking av den sosiale/økonomiske politikken, miljø- og distriktspolitikken. Rødt vil bidra til en sterkere statlig offensiv for å bygge ut norsk grønn industri og verne lokalsamfunn mot utenlandske oppkjøp av norske naturressurser. Og vi vil være et troverdig krigsmotstandsparti.

Uten Rødt er det ikke sikkert det blir så stor forskjell på politikken fra dagens regjering.

For Risør og østregionen vil det bety mye om vi får over 4% på landsbasis og 7-11 representanter, som er mulig om siste års meningsmålinger blir valgresultatet. Da vil Rødt lokalt (i samarbeid med andre partier og interesseorganisasjoner) ta opp viktige saker for oss lokalt på Stortinget gjennom våre stortingsrepresentanter.

Rødt vil styrke de beste demokratiske tradisjonene i sosialismen og har overtatt mye av styrken i sosialdemokratiets historiske fundament. Med et godt rødt valg ønsker vi å presse AP til å føre en mer venstreorientert politikk for dagens og morgendagens utfordringer med økte forskjeller, sentralisering og miljøødeleggelser.