Oddvar Mykland (Ap) mener det er viktig å få svar på flere spørsmål når man igjen må ta fatt på en skoledebatt i Risør. Her er et leserinnlegg fra Mykland.

Er en 1-10 skole tabubelagt i Risør?

Kommunedirektør Trond Aslaksen og kommunalsjef Søs Nysted varsler store kutt i Risør-skolen. Antall barn er for få og kostnadene for store. Og ifølge de to betyr det kutt, og det igjen betyr færre ansatte- og muligens en endret skolestruktur.

Fra kommunedirekøren er dette ikke nye toner. Han bad om å få lov til å  se nærmere på skolestrukturen sist gang handlings-og økonomiplan ble behandlet, men politikerne sa et klart nei. Den politiske enigheten om å opprettholde dagens skolemønster var, og er sannsynligvis fortsatt, stor.

Det som forundrer er at vi sier ja til noe uten samtidig å  vite hva vi sier nei til. Det naturlige vil være at vi ber administrasjonen legge frem en grundig utredning om hva overgangen fra dagens skolestruktur til en felles skole fra 1.-10.klasse vil bety. Hva vil det bety økonomisk? Må det bygges en ny storskole? Hva betyr det transportøkonomisk ved at elever fra hele kommunen skal fraktes til storskolen? Og ikke minst: Hva vil det bety pedagogisk? Svarene på disse (og sikkert flere) spørsmål har vi ikke i dag. Som politikere bør vi være interessert i hva alternativene til dagens skolestruktur er og hva de innebærer.

Noen har nevnt at to eller flere av skolene kan ha felles rektor og administrasjon. Andre igjen har gjort det klart at med de planer man har for boliger og mulig industriutvikling på Søndeled gjør det umulig å «strukturere skolen bort». Det samme vil familier knyttet til oppvekstsenteret på Hope si der det er tilflytning i fine boligområder.

Og vi politikere står sannsynligvis fast på at de tre skolene skal opprettholdes som nå, men, ifølge administrasjonen MÅ  det kuttes. Og det må kuttes  kraftig.

Egentlig bør signalene fra administrasjonen ikke komme som noen overraskelse. Ved budsjettbehandlingen 12. desember i fjor gikk vi løs på habiliteteringstjenesten med krav om et kutt på titalls millioner. Da noen politikere på vårparten var overrasket at dette kuttet ville resultere i oppsigelse, viser at man ikke fulgte med i timen. Allerede  ved budsjettbehandlingen sist høst lå det i kortene at «neste mann ut» var skolen. Og nå er det bare et par måneder til ny budsjettbehandling, og administrasjonens utspill i Aust Agder Blad, er oppspillet til det vi politikere må ta stilling til.

Er det i denne situasjonen galt å  stille spørsmål om hva et alternativ til dagens skolestruktur innebærer? Er  tanken på en fremtidig 1-10 skole i Risør tabubelagt, eller bør vi be kommunedirektøren komme med en grundig utredning om hva dette alternativet vil innebære av svar på de spørsmålene jeg har stilt?

Oddvar Mykland