Et stort flertall av de i Risør som opplevde å bli permittert som følge av korona er nå tilbake i jobb.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Tall fra Nav viser at det ved månedsskifte var 88 personer som fortsatt er ledige ag de som har vært permittert.

– Der begynte jo tallet på over 300, så det er en positiv utvikling, sier ordfører Per Kristian Lunden i dagens videooppdatering fra Risør kommune.

Det betyr at man også har en generell nedgang i ledigheten.

– Det er 118 ledige ved utgangen av september, mens det var 140 ledige ved utgangen av august. Allikevel er det nå 47 flere ledige enn det var for ett år siden, så vi har høyere arbeidsledighet på grunn av korona.

Ordføreren understreker at det derfor er viktig å fortsette arbeidet med å få folk tilbake i jobb.

– Det er viktig at ledigheten ikke setter seg, og det jobbes godt fra Nav med ulike tiltak for å få ledigheten ned, konkluderer Lunden.