Torolf Kroglund er kultursjef i Risør kommune.

Kultursjef Torolf Kroglund håper på mange gode forslag til hvem som skal få Risør kommunes kulturpris. Fristen for å foreslå er 15. oktober.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Det foreligger allerede noen forslag på kultursjefens skrivebord, men han ser gjerne at det kommer inn flere nå i innspurten.

– Risør er en kulturkommune, så det er mange å ta av. Så send meg en mail, eller stopp meg på gate. Det beste er en mail med en god begrunnelse, sier Kroglund til iRisør.no.

Bør være folkets kandidat

Nettopp det med en god begrunnelse kan være ekstra viktig. Da Risør Skolekorps fikk prisen i 2018, var det formannskapet selv som kom med forslag om prisvinner. Dette selv om det lå flere andre, gode forslag på bordet.

– Vi har hatt diskusjoner om nettopp det, og jeg har vært til den prosessen og er det fortsatt. Jeg mener det er folket som skal bestemme, mens politikerne skal lytte til folket og helst velge blant forslagene de har sendt inn, sier Kroglund.

Kultursjefen er klar på at kulturprisen er viktig i en kommune som Risør.

– Noen tenker kanskje at det ikke er noen stor sak, men jeg mener det er viktig å løfte fram ildsjelene i kommunen som vi er helt avhengig av.

Merkes om de forsvinner

For uten ildsjelen innen kultur tror Torolf Kroglund samfunnet mister noen vesentlig.

– Dette er folk som holder samfunnsmaskineriet oppe. Så jeg håper folk benytter muligheten til å komme med begrunnede forslag før fristen går ut.

I fjor var det trebåtbygger John A. Andersen som ble tildelt prisen. Her kan du lese om den tildelingen:

John er tildelt kulturprisen for 2019