Onsdag denne uken kom det formelle på plass i forbindelse med at Kystlaget Øster Riisøer overtar den gamle låven på Randvik.

Tekst: Tore Myrberg

Dette ved at kontrakten mellom kommunen og kystlaget ble underskrevet av ordfører Per Kristian Lunden og Trond Svenningsen i kystlaget.

– Dette betyr at vi har fått avsluttet seks år med jobbing for å få dette på plass, hvor det har vært litt opp og ned. Det ble fortgang etter at vi fikk kniven på strupen av kommunen med at låven kunne bli revet, forteller Trond Svenningsen i Kystlaget Øster Riisøer.

I tillegg til å overta låven har kystlaget fått et tilskudd på 100 000 kroner av bystyret til rydding og klargjøring av bygget.

– Dette arbeidet kommer vi til å sette i gang i løpet av et par uker. Det skal rydde både utenfor og inne i låven. Særlig inne er det mye som må rydde.

Samtidig ønsker man å komme i gang med sikring av bygget, slik at det blir trygt å gjennomføre de videre arbeidene.

– En av tingene vi må planlegge er adkomstvei til låven, men det er noe vi må søke om. Så blir det å få på plass vann, kloakk og strøm før vi går i gang med selve bygget, sier Svenningsen.