Gjenåpningen av aktiviteter fortsetter også i Risør. Nå åpnes svømmebassenget opp for lag og foreninger, men med noen forutsetninger.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Fra før har skolen kunne bruke bassenget som en del av undervisningstilbudet, men nå kan også svømmetreninger og lignende komme i gang.

– Nå åpner vi bassenget for lag og foreninger på ettermiddag og kveld, men ikke i helgene. Dette fordi kommunen ikke vasker i helgene, sier ordfører Per Kristian Lunden til iRisør.no.

For å kunne bruke bassenget må de aktuelle lag og foreningene få på plass en smittevernplan som skal godkjennes av kommuneoverlegen.

– De må blant annet selv vaske kontaktpunkter, og ha en plan for hvordan de skal gjennomføre dette. I tillegg vil det være begrensinger på hvor mange som kan være i svømmehall og garderober.

Med dette på plass, vil fritidstilbudet til spesielt barn og unge bli åpnet opp gjennom svømmehallen.

– Vi synes det er viktig at svømmehallen er i bruk nå, avslutter Lunden.