Til tross for mange ekstra utfordringer i en allerede presset økonomisk situasjon, er økonomisjef Halvor Halvorsen forsiktig optimist.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Halvorsen la i dagens formannskapsmøte i Risør fram tall som viser at prognoser som vil gi et merforbruk på over åtte millioner kroner på drift, likevel vil kunne resultere i at bunnlinja ender i pluss.

Dette gjennom at endringer i pensjonselementer, reduserte kapitalkostnader og ubrukte avsetninger snur merforbruket til heller å bli et mindreforbruk på rundt sju millioner kroner.

– Situasjonen ved utgangen av andre tertial viser at det er grunn til forsiktig optimisme for 2020. Men, det må presiseres at ikke noe fremstår som sikkert før ved utgangen av året, sier økonomisjefen.

Det høye arbeidspresset man er i fører til utfordringer, slik som at man har et samlet fravær i kommunen på ca. ti prosent.

– Over 80 prosent av dette er langtidsfravær. Vi har krevende utfordringer som gir høyt fravær, sier Halvorsen.

Koronasituasjonen har ført til at det har vært en utfordring å holde fokus på arbeidet med Balanse24, som skal gi omstruktureringer og effektivisering av kommunen. Administrasjonen i kommunen er også usikker på om man vil få den koronakompensasjonen som man er lovet av regjeringen.