Kai Strat (H) håper saken om Tangen/Kastellet nå snart er ferdig i det politiske systemet.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Strat sa klart i fra i formannskapet det er snakk om mange og vanskelige valg politikerne må ta i denne saken. Han håpet formannskapets behandling er den nest siste, og at det settes punktum i bystyret senere i måneden.

– Mange saker er veldig gamle og noen er nye. Vi skal følge lover og regler, samtidig som vi skal ta fornuftige avgjørelser. Arbeiderpartiet og Høyre har kommet fram til et fellesforslag, sa Strat i formannskapet.

I realiteten gis det en rekke midlertidige tillatelser som gjør at det er få huseiere som må gjøre endringer nå.

De få eiendommene som det må gjøres noe nå er:
Kastellveien 20 hvor platting utenfor eiendomsgrensen må fjernes. Nåværende avtale om brygge opprettholdes.
Kastellveien 30 hvor eier må fjerne levegg og bod på kommunal grunn.

Det var også inne forslaget at de som har båter på Gustavs Pønt må fjerne disse, mens kommunen skal fjerne båtstativet. Elen Lauvhjell (Ap) ønsket dette punktet fjernet, og at man først går inn å gjøre noe dersom det hele utvikler seg til å bli et problem. Den argumentasjonen fikk hun stor gehør for.

Elen Lauvhjell fikk med seg formannskapet på at man ikke skal vedta noe som fjerner kajakker fra Gustavs Pønt i denne omgang.

Dermed ble dette innstillingen fra formannskapet foran bystyrets behandling 29. oktober.

Forslag til vedtak sak 20/62 Tangen – Kastellet

Risør bystyre vedtar at punktene i tabellen nedenfor må gjennomføres for å tilrettelegge og forbedre for allmenn ferdsel i området Tangen-Kastellet:

Følgende tiltak foretas for de enkelte eiendommer:

1. Kastellveien 2 Gnr. 16 Bnr. 94 Ingen.
2. Kastellveien 4 Gnr. 16 Bnr. 93 Ingen, men ved søknad om reparering/rehabilitering av brygge utover det som eventuelt er erstatningsarealet, må samtykke fra Risør kommune behandles av Formannskapet som egen sak.
3. Kastellveien 6 Gnr. 16 Bnr. 92 Ingen.
4. Kastellveien 8 Gnr. 16 Bnr. 91 Det gis midlertidig tillatelse til vedbod/overbygg plassert ved gangveien, men tiltaket må fjernes om Risør kommune ønsker det på et senere tidspunkt.
5. Offentlig friområde mellom nr. 10 og 14 Det gis midlertidig tillatelse til at platting og gjerde plassert mellom nr.10 og 14 blir stående, men tiltakene må fjernes om Risør kommune ønsker det på et senere tidspunkt.
6. Kastellveien 10 Gnr. 16 Bnr. 90 Det gis midlertidig tillatelse til at den del av brygga som er på kommunal grunn blir stående, men tiltaket må fjernes om Risør kommune ønsker det på et senere tidspunkt.
7. Offentlig friområde mellom nr. 10 og 18 Støpte trapper til sjøen og badestige forblir urørt, og til allmenn benyttelse.
8. Kastellveien 12 Gnr. 16 Bnr.89 Ingen.
9. Kastellveien 14 Gnr. 16 Bnr. 88 Skiferplatting godkjennes midlertidig, men må fjernes om Risør kommune ønsker det på et senere tidspunkt.
10. Kastellveien 16 Gnr. 16 Bnr. 87 Det gis midlertidig tillatelse til mur, og rådmannen åpner egen sak for videre behandling av saken og kartlegging av eiendommens grenser.
11. Kastellveien 18 Gnr. 16 Bnr. 86 Det gis midlertidig tillatelse til skiferplattingen ved inngangspartiet og bed plassert i gangveien, men tiltakene må fjernes om Risør kommune ønsker det på et senere tidspunkt.

Det åpnes i tillegg for en egen sak om kartlegging av eiendommens grense mot kommunal grunn ved badeplassen.

12. Kastellveien 20 Gnr. 16 Bnr. 85 Plattinger utenfor eiendomsgrensen fjernes. Nåværende avtale om brygga opprettholdes.
13. Kastellveien 28 Gnr. 16 Bnr. 81 Brygga på kommunal grunn tillates midlertidig, men må fjernes om Risør kommune ønsker det på et senere tidspunkt.
14. Kastellveien 30 Gnr. 16 Bnr. 80 Eier må fjerne levegg og bod på kommunal grunn.
15. Kastellveien 32 Gnr. 16 Bnr. 79 og 1250 Leieavtalen på bnr. 1250 inngått mellom kommunen og eier løper videre. Dersom planene for området endres, kan kommunen si opp avtalen.
16. Kastellveien 34 Gnr. 16 Bnr. 78 Risør kommune vil sørge for markering/ skravering av gangveien på asfalt. Avløpsledninger over kommunalt friområde må fjernes av eier ved fremtidig tilkobling til offentlig avløp. Det opprettes videre en egen sak på kartlegging av eksisterende grenser.
17. Kastellveien 36 Gnr. 16 Bnr. 77 Ingen.
18. Tangengata 40 Gnr. 16 Bnr. 29 Ingen.
19. Tangengata 42 Gnr. 16 Bnr. 28 Søknad om kjøp av kommunalt areal behandles som en egen sak.
20. Dette punktet ble trukket fra forslaget
21. Kastellet Ingen.
22. Kastellveien 3 Gnr. 16 Bnr. 96 Ingen.
23. Kastellveien 1 Gnr. 16 Bnr. 95 Ingen.
24. Tangengata 26 A og B

Gnr. 16 Bnr. 36 og Gnr. 16 Bnr. 37

Kommunen må markere grensen mot kommunal grunn med gjerde.
25. Tangengata 24 Gnr. 16 Bnr. 38 Ingen.
26. Gangvei mellom Tangengata 26A og 24: Gangveien skal holdes åpen for allmennheten.
27. Nygata 2 Gnr. 16 Bnr. 123 Den midlertidige tillatelsen til å anlegge og ha trapp på kommunal grunn løper inntil videre ihht. til tidligere vedtak.
28. Tangengata 23 Gnr. 16 Bnr. 64-66- «Kornbrygga» Ingen.
29. Mulighetsstudie Gustavs pønt og offentlig areal nedenfor nr. 20 (Pkt. 12) og nr. 28 (Pkt. 13) Kommunen utarbeider en mulighetsstudie/-skisser for utvikling av Gustavs pønt med de to adkomststiene.

 

Skiltplanen vedtas i henhold til Kommunedirektørens forslag med unntak av:

  • Skilt ved nr. 18 som viser vei forbi og rundt nr. 14, settes ikke opp (Punkt 11)
  • Det settes ikke opp skilt mellom nr. 32 og 26 som viser vei til nr. 30 og videre til Gustavs pønt (Punkt 14).

Kommunedirektøren gis fullmakt til eventuelt å inngå avtaler med huseiere dersom skilt bør plasseres på privat eiendom og til å vurdere om skilting skal gjøres i samarbeid med frivillige lag/organisasjoner.

Miljø og teknisk utvalg anmoder om at parkeringsbestemmelsene i området følges opp.