Per Kristian Lunden er ordfører i Risør. Foto: Tore Myrberg

Korona, ny E18 og kampen om en batterifabrikk er blant gjøremålene til ordfører Per Kristian Lunden i uken som kommer.

Her er ordførerens egen oversikt:

Korona-beredskap

Mandag morgen er det nytt digitalt møte i den bredt sammensatte gruppa som arbeider med beredskap mot korona-smitte. Vi går gjennom status på de ulike enhetene i kommunen og kommuneoverlegen bidrar med vurderinger av smittesituasjonen. Vi får rapporter fra skole og barnehage og situasjonen i hjemmetjeneste og på sykehjem. Beredskapsgruppa vurderer også kapasitet for testing og opplegg for smittesporing hvis vi får smitte i kommunen. Vi gjør nå spesielle vurderinger av situasjonen i hele regionen der vi har relativt mye smitte og mange i karantene. Dette kan også få konsekvenser for nabokommuner som inngår i et bo- og arbeidsmarked. Situasjonen i Arendal ser heldigvis ut til å være under kontroll og bedre seg. Men vi vil gjøre en ny vurdering av dette mandag.

Risør-russen

Forrige uke hadde jeg sammen med kommuneoverlegen møte med russen i Risør om korona og smittevern. Russen 2020 var flinke til å vise smittevern og Russen 2021 har ambisjoner om det samme. Problemstillingen er at maksimal grense på deltakere i uorganiserte samlinger nå er 20 personer, mens det i våres var 50. Risør-russen teller snaue 40 russ i år, og vil gjerne feire russetida sammen i en gruppe. De er mye sammen på skolen og inngår i de fleste tilfeller i samme kohort der. Jeg vil sammen med kommuneoverlegen følge opp for å gi mest mulig tydelige råd til russen tidlig denne uka. Siden der også er russ bosatt i Gjerstad og Vegårshei på Risør videregående skole, involverer også kommuneoverlegen sine kolleger i nabokommunene. Det er veldig positivt at neste års Risør-russ tar kontakt om smittevern og viser stor ansvarlighet. Det har jo vist seg at fester med ungdom, som ofte kan ha få eller ingen symptomer på å være smittet av korona, har ført til flere tilfeller av smittespredning.

E18 kommunesamarbeid

Det blir flere møter om plansamarbeidet for ny E18 mellom Dørdal og Grimstad denne uka. Det blir også møter for å vurdere mulighetene for å beholde dagens E18 forbi Moland til Pinesund, som er svært viktig for de næringsdrivende på Moland.

Østre Agder region

Fredag er det møte i styret for Østre Agder interkommunale politiske samarbeid, eller regionråd som er enklere å huske. Møtet er på rådhuset i Åmli. Blant sakene er felles strategi for plassering av Morrow batterifabrikk i Østre Agder. Her er vi nå i kamp med gode tomtealternativer lenger vest i fylket. Det blir også møte med kollektivselskapet Agder Kollektivtrafikk (AKT) om planlegging for bussruter framover.