Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) ble valgt som ny leder i Foreningen Norden, mens Ole Henrik Grønn (Ap) fortsetter som vararepresentant til landsstyret.

Ole Henrik Grønn (Ap) fra Risør er gjenvalgt som fast møtende vararepresentant til landsstyret i Foreningen Norden.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Privat

Grønn har de to siste årene sittet som første vara til landsstyret, og er glad for at han får fortsette som fast møtende representant.

– Jeg har vært engasjert i nordisk samarbeid og politikk i over halve livet og Foreningen Norden er en viktig arena hvor jeg får bidra med mitt engasjement. Når vi jobber nasjonalt, så jobber vi opp mot Stortinget, regjeringen og ikke minst nordisk råd, sier Grønn til iRisør.no.

Viktig også i 2020

Nettopp muligheten til å påvirke samarbeidet på en positiv måte gjør at Grønn mener Foreningen Norden har en viktig rolle.

– Foreningen Norden er viktig i 2020 fordi vi nordboere bærer på en felles kulturarv. Vi ser det nå under covid 19 at vi savner og besøke våre nordiske naboland.

Grønn sier videre at Foreningen Norden bidrar til å bygge ned grensehindre, og er en viktig forening for samarbeidet i Norden.

– Uten felles politikk ville vi ikke hatt passfrihet eller mulighet til å studere i våre naboland. Fortsatt opplever man enkelte hindre og fortsatt opplever man at man ikke tar ut nok potensiale i det nordiske samarbeidet og nettopp derfor er Foreningen Norden en viktig pådriver i 2020.

Har fokus på lokallag og ungdom

Og det er et høyt nivå på politikerne som er med i landsstyret i foreningen. Leder for de neste to årene er stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H), som overtar etter Rune Mørck Wergeland.

Med i styret er også stortingspolitikerne Jon Gunnes (V) og Freddy André Øvstegård (SV). De øvrige styremedlemmene er Rune Meier, Siw Fjelstad, Solveig Rollefsen og nestleder Sif Vik.

Ole Henrik Grønn tror samtidig det er viktig at Foreningen Norden også favner grasrota.

– Vi er også er en medlemsorganisasjon gjør at vi også får jobbe med grasrotarbeid og være med på å videreutvikle organisasjonen. De siste to årene har jeg fått jobbet mye med styrking av lokallag og satsning på ungdom.

Sosial møteplass

Risør er et av stedene hvor man har et lokallag. Kommunen har da også over mange år satt pris på et nordisk samarbeid.

– I Risør er det mange som har har opplevd og hatt glede av det nordiske samarbeidet. Samsø i Danmark er jo en plass mange har et forhold til og som mange har besøkt som barn. Tidligere hadde kommunen vennskapsbyer og det er klart mange kan dra nytte av å dele kunnskap og erfaring. Videre synes jeg det er fint at ordfører Per Kristian Lunden har tatt initiativ til at det årlig flagges med de nordiske flaggene på Nordens dag. Risør er jo også heldige som årlig får oppleve nordisk fellesskap under Villvinmarkedet. Lokallaget er en en viktig sosial møteplass hvor man kan sette fokus på Norden, sier Ole Henrik Grønn.

Foreningen Norden er en partipolitisk uavhengig medlemsforening som arbeider for å styrke og utvikle et folkelig nordisk samarbeid for alle som bor i Norden.