Oddvar Mykland. Foto: Niclas Halvorsen

Oddvar Mykland (Ap) har sendt oss dette leserinnlegget om Tangen-saken, og offentliggjør hva han kommer til å stemme i saken.

TANGEN-AMNESTI, MEN IKKE FOR ALLE

Storting og regjering har hatt sin Tangen-sak (oljefondet), og uten sammenlikning for øvrig har også Risør sin spesielle Tangen-sak. Den har gått sin (skjeive) gang i systemet i lengre tid, og får muligens en sluttstrek i bystyrets møte neste torsdag. Gjennom behandling i utvalget for teknisk og miljø og formannskapet legges det frem et fellesforslag fra Høyre og Arbeiderpartiet som i realiteten betyr et midlertidig amnesti for de beboerne som har tatt seg til rette på kommunal grunn. For noen dreier det seg om kommunal grunn som er tatt i bruk av tidligere eiere (altså før de selv overtok eiendommen). For andre er det grunn der man har tatt seg til rette etter at man selv overtok eiendom. I alle tilfellene dreier det som et mindre antall kvadratmeter i de trange smugene der ute.

Felles for de aller fleste blir resultatet, hvis forslaget blir vedtatt,  at de får midlertidig tillatelse til å ha det slik de har det inntil kommunen eventuelt har bruk for grunnen. Dette er i mine øyne en god løsning på en konfliktfylt sak-en løsning så vel beboere som kommunen kan leve godt med.

Men; flertallsforslaget omfatter ikke alle. Av en eller annen grunn (kanskje flere??), har eieren av Kastellveien 20 fått beskjed om at en 10-12 kvm platting på kommunal grunn må rives. Det dreier seg om en ulovlig bygd platting på eiendommen til Willy og Lisbeth. Eieren har innrømmet at plattingen er ulovlig bygd, og er selvfølgelig innstilt på å fjerne denne dersom det blir vedtaket. I mine øyne legger flertallsforslaget fra Ap og Høyre her opp til en klar forskjellsbehandling. Eller er det slik at ulovligheten eierne av Kastellveien 20 har begått er grovere enn de ulovlighetene andre eiere har begått ved å ta i bruk kommunal grunn til private formål?

Et annet forhold er at eieren av Kastellveien 20 sitter på en lovlig avtale som kommunen inngikk med daværende eier, Thomas Salvesen i 1972. I denne heter det: 1. Tillatelse gis til å bygge brygge( stafesting av gammel bryggerett). 2. … ellers disponere og holde plassen foran huset ryddig og i orden. Et bilde fra 1949 viser tydelig at det var en betongplatting på de kvadratmeterne det nå altså er anlagt en ny platting. Rester av den gamle plattingen kan fortsatt sees. Men nåværende eiere har altså «holdt plassen ryddig og i orden».

Men la nå det fare. Plattingen er ulovlig oppsatt, men hvorfor ønsker man å IKKE gi eierne den samme midlertidige bruksretten som de øvrige beboerne som nå får midlertidig amnesti, det være seg for skiferplatting, vedlager, etc, etc. Er det fordi kommunen har en plan? Hvis så er tilfelle må det jo være en plan kun for det området som dekkes av en 10-12 kvm ulovlig bygd platting ettersom de øvrige beboere får en «betinget dom» og kan leve greit med sine kommunale kvm inntil en eventuell kommunal plan gjør den betingede dommen ubetinget.

Jeg har forsøkt å sjekke om det foreligger en kommunal plan som omfatter plattingen i Kastellveien 20. Svaret er at det gjør det ikke. Da gjentar jeg spørsmålet: Hvorfor omfattes denne eiendommen ikke av flertallets forslag om midlertidig amnesti?

Som nevnt innledningsvis så synes jeg det er veldig bra at det er kommet på bordet et felles flertallsforslag som ivaretar skikkelig skilting av friområder, offentlige badeplasser (Kastellet og Gustavs Pønt) og også ivaretar beboernes og kommunens interesser på en god måte. Men, som også nevnt: Et forslag som i mine øyne ikke kan forsvares når det gjelder Kastellveien 20. Derfor støtter jeg mindretallsforslaget fra Stian Lund (V) om å gi eierne av Kastellveien 20 den samme midlertidige bruksretten som de øvrige eierne inntil kommunen eventuelt har andre planer for området.

Oddvar Mykland