Tore Myrberg er ansvarlig redaktør for iRisør.no.

– Tjenna som bobilparkering om sommeren samt skjerming av gjestehavna for vær og vind er to av de viktigste elementene for å utvide turistsesongen.

Leder av Tore Myrberg, ansvarlig redaktør for iRisør.no

En veldig spesiell sommer har vist med tydelighet hvilket potensiale Risør har som turistdestinasjon. Det har regelrett myldret i gatene gjennom en travel juli måned, hvor flesteparten av butikkene og serveringsstedene i Risør har opplevd en god økning i salget.

Det sies om de som driver butikk i Risør at de de lever av sommeren og overlever resten av året. I år er det nok flere som har opplevd at også skuldersesongen har gitt mer i kasse enn tidligere. Det burde gi oss alle inspirasjon til å tenke litt ekstra over hva potensialet for Risør er.

For å ha sagt det med en gang, så vil nok Risør ha sin del av turismen midtsommers neste uansett hva vi finner på. Potensialet for vekst er her også da, men kanskje man heller skal tenke over hvor fint visningsrom de viktige ukene i skoleferiene er for at vi også skal få besøk i månedene før og etter.

Bobilturisme i vekst

Et sted hvor potensialet er stor er på bobilsiden. I sommer har vi alle opplevd hvordan Risør ble invadert av bobiler, som etter beste evne forsøkte å finne et sted å stå for natten. Lykke var for mange å finne en plass inne på den etablerte bobilparkeringen på Tjenna, med strømtilkobling og en kort spasertur til sentrum.

Situasjonene i sommer burde få administrasjonen og politikerne til å tenke at her finnes det muligheter vi ikke kan gå glipp av. Hva med å gjøre om hele parkeringsanlegget på Tjenna til bobilparkering i juni, juli og august? Og så ha noe mer plass til biler resten av året?

Helt full bobilparkering i midten av oktober.

I stedet for 25 bobiler ville man da kanskje fått plass til 60 – 80 bobiler i høysesongen, og garantert flere også i skuldersesongen. Jeg tror ikke man behøver å spørre mange før man er at de som liker å ligge bynært med bobil også liker å bruke byen de er i. Det er en grunn til at man oppsøker et sted med butikker, restauranter og attraksjoner.

En slik løsning forutsetter at man har fått på plass et parkeringsanlegg i fjell, hvor man ikke bare erstatter de parkeringsplassene som vil bli brukt av bobiler i stedet, men at man øker kapasiteten kraftig. Det kjedelige man så i sommer med at både folk i bobiler og vanlige biler valgte å snu fordi det allerede var fullt på Tjenna, er ikke god reklame for Risør for resten av året. Og om man med et stort bobilanlegg på Tjenna også fikk på plass betaling gjennom skiltgjenkjenning, så er det ikke få kroner å hente til å betale ned investeringene som må gjøres.

Dette vil nok ta tid å få på plass, så det er liten grunn til å tro at en slik løsning kan være i drift allerede neste år. I mellomtiden er det noen enkle grep som bør gjøres for å sikre at bobilturistene kommer tilbake. En tømmestasjon for toaletter og gråvann er et minimum, og burde vært påbegynt allerede. Her finnes det alt fra enkle løsning hvor man tømmer i et rør til avanserte løsninger for automatisk tømming og skylling. For rundt 150 000 kroner vil kommunen kunne ha en oppvarmet og god løsning for hele året.

I tillegg ville en god skilting med kart som henviser folk opp til videregående eller Risørhallen som alternativer når det er fullt på Tjenna, være en god investering. Mister vi først folk ut av byen, er det liten sjanse for at de kommer igjen til et sted de ikke vet om det er plass til dem eller ikke.

Bedre gjestehavn

En annen diskusjon som bør tas nå, er hvordan man skal få en bedre gjestehavn i Risør. Det er ingen hemmelighet at forholdene er utfordrende når vinden står inn Stangholmsgapet, og med mange store båter på tur er kapasiteten for sprengt.

Skulle man nå først få til et parkeringshus i fjell, vil det bli steinmasser til overs, og disse kan brukes på å gi oss bedre forhold i gjestehavna.

Det å få på plass en ny molo i området damskipsbrygga er en løsning som både vil gi bedre forhold til de som ligger i dagens gjestehavn, og som vil kunne gi flere plasser på innsiden av den nye moloen.

Gjestehavna er viktig for Risør langt utover når den er fylt opp med båter i juli.

Om det er teknisk mulig og til hvilken pris, er noe man selvfølgelig må se på, men verdien vil være stor for hele Risør – hele året. Det at båtfolket vet at de vil kunne finne en lun havn i Risør, vil føre til økt besøk uansett om det er en pågående pandemi eller ikke.

Det er antagelig vis ikke så lurt av meg å nevne, men kanskje man burde flyttet flere av de faste båtplassene inn i Kranfjorden for å frigjøre gjesteplasser i sentrum. Da under forutsetning av at man for det første har en god plassering med parkering til de plassene man oppretter som erstatning, og at det er de som likevel må kjøre for å komme til båtplassen som man vurderer å flytte.

Hvorfor så viktig?

Hva er da så viktig med å legge forholdene så godt til rette for en kort turistsesong, når flere av de som vil føle det går ut over dem bor her hele året?

Jo, jeg har stor tro på at de nevnte tiltakene vil bety mye for hele Risør gjennom hele året. Det er ingen hemmelighet at mange som besøker Risør om sommeren synes byen er så eksotisk og spennende at de gjerne kommer igjen også på andre tider av året. Jeg snakket nylig med en som driver med overnatting, og han hadde fått effekt av at folk kom hit med bobil. Et par hadde booket rom til en tid av året hvor de lar bobilen stå i ro.

Også mange som er kommet båtveien finner ut at Risør er en hyggelig destinasjon også når badetemperaturene synker under 18 grader, og jeg er sikker på at om du tar en rundspørring blant folk som bor i Flisvika eller Holmen, så vil mange av de si at deres risøreventyr startet med en ferietur som endte i å bli forelsket i den hvite by.

Når det gjelder bobilturismen, vil økt satsing gi umiddelbar effekt. Det ser man jo bare ved å telle bobiler en helg i midten av oktober, hvor det nå sist helg var fullt inne på bobilparkeringen. Da snakker vi om å strekke sesongen. God tilrettelegging vil utvide skuldersesongen med flere måneder.

Nå er det lite trolig at alle er enige i vurderingene jeg her gjør, og selv ikke mine meninger er meislet inn i stein. Men, om vi ønsker en vekst i kommunen basert på trygge arbeidsplasser innen den delen av næringslivet som drar fordel av turisme, så må det gjøres noen store grep.

Mange små ting

Spørsmålet er om man ønsker å sette i gang så store tiltak i en liten by som Risør, eller om man fortsetter med de små grep og påfølgende små resultater. Turiststrømmen til Risør i sommer kom ikke på grunn av, men til tross for tilrettelegging. La oss nå gi folk en grunn til å komme hit og en grunn til å ville komme tilbake.

Og om det ikke er økonomi eller vilje til å ta de store grepene, så er det mange små grep som også tvinger seg fram om Risør skal være med i kampen om turistene i framtiden.

Jeg nevner hurtiglading av elbiler, slik at ikke en stadig større bilpark kjører forbi Risør fordi vi mangler dette tilbudet.

Det handler om et gjennomtenkt kjøremønster som gjør at konfliktene mellom gående og bilister reduseres kraftig, og det uten at man sperrer en av partene ute.

Og jeg tar med noe så enkelt som godt med søppelkasser (flere enn i dag og på flere steder enn i dag) som tømmes veldig jevnlig slik at byen tar seg ut fra sin beste side når vi skal gjøre folk så fornøyde med oppholdet at de lengter tilbake før de har kjørt igjennom Sørlandsporten.

Et siste ønske

Da gjenstår det bare en ting i denne lederen fra undertegnede:

Jeg håper de som deler saken i sosiale medier, og som diskuterer både helhet og enkeltelementer i det jeg skriver, prøver å tenke konstrukt på hva man kan få til for å gjøre Risør til en enda mer attraktiv by å besøke. For uansett hva den enkelte ser på som sitt ideelle Risør, skal man ikke ta fra meningsmotstandere at også de ønsker det beste for byen.

Tore Myrberg
Ansvarlig redaktør
iRisør.no