Per Kristian Lunden er ordfører i Risør. Foto: Tore Myrberg

Det blir en travel møteuke for ordfører Per Kristian Lunden. I tillegg til bystyret torsdag er det møter om korona og E18.

Korona-beredskap

Mandag morgen er det nytt digitalt møte i den bredt sammensatte gruppa som arbeider med beredskap mot korona-smitte. Vi går gjennom status på de ulike enhetene i kommunen og kommuneoverlegen bidrar med vurderinger av smittesituasjonen. Vi får rapporter fra skole og barnehage og situasjonen i hjemmetjeneste og på sykehjem. Beredskapsgruppa vurderer også kapasitet for testing og opplegg for smittesporing hvis vi får smitte i kommunen. Vi gjør nå spesielle vurderinger av situasjonen i hele regionen der vi har hatt relativt mye smitte og mange i karantene. Vi avventer også nye nasjonale retningslinjer denne uka, etter at dette ble bebudet fredag. Det kan bli ulike retningslinjer for forskjellige deler av landet. Risør isolert burde da slippe lett, men vi kan inngå i en større region der smittesituasjonen anses som mer alvorlig enn hos Risør alene.

E18 kommunesamarbeid

Det blir flere møter om plansamarbeidet for ny E18 mellom Dørdal og Grimstad denne uka. Det blir også møter for å vurdere mulighetene for å beholde dagens E18 forbi Moland til Pinesund, som er svært viktig for de næringsdrivende på Moland. Vi planlegger også neste ukes styremøte i samarbeidet

Stortings-besøk

Mandag får jeg og Risør Arbeiderparti besøk av Anette Trettebergstuen som er første nestleder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Hun representerer Hedmark og ble første gang valgt inn på Stortinget i 2005. Formålet ved besøket i Risør er å presentere Risør som kulturkommune og diskutere kulturpolitikk på nasjonalt og lokalt nivå. Vi vil også diskutere kulturens muligheter og begrensninger i forhold til korona og smittevern. Dette blir et påvirkningsarbeid både overfor Arbeiderpartiets programarbeid og kulturpolitiske saker på Stortinget.

Ryddedag

Tirsdag morgen er det invitert til ryddedag for alle som har kontor på kommunehuset. Det blir lagt til rette for kasting og makulering av papir – der ikke minst jeg har mye å bidra med.

Bystyret

Torsdag er det dagmøte i bystyret med mange viktige orienteringer og saker til behandling. Vi holder, under tvil, på rådhuset som møterom, men må bli enda flinkere til å ivareta smittevern. Spesielt gjelder det i pauser og på gruppemøter. Det blir orienteringer fra Nye Veier, Risør by og fra historiebokforfatter Victor Norman med støtte av leder i redaksjonskomiteen for boka, Kjell Pihlstrøm. Av sakene som skal behandles er mulig salg av Tollboden, oppfølging av kystområdet på Tangen og Kastellet, vannkraftutbygging på Søndeled og utvalgsstruktur i det politiske arbeidet.

Kilden i Agder

Fredag får Risør kommune besøk av kulturinstitusjonen Kilden i Kristiansand. Kilden arbeider for å bli en tydeligere landsdelsinstitusjon og søker et nærmere samarbeid med Risør og andre Agder-kommuner. Det er allerede et godt samarbeid mellom Risør Kammermusikkfest og Kristiansand Symfoniorkester (KSO) og det er også muligheter for samarbeid innen teater og andre kunstformer.