Utrykningspolitiet har brukt et par timer i formiddag på å kontrollere trafikken på E18 ved Vinterkjær. Det førte til en del reaksjoner.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Arkiv

Den siste tiden har det vært høy aktivitet fra Utrykningspolitiets side i området, og også dagens kontroll førte til at en rekke bilister må punge ut.

Ni av disse ble ilagt forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Det er 70-sone på stedet, og høyeste hastighet ble målt til 85 km/t. Sånn sett var alle som passerte langt unna grensen for førerkortbeslag. Høyeste forelegg ble dermed på 3 400 kroner.

I tillegg fikk en bilist et gebyr på 1500 kroner for manglende bruk av bilbelte.

Nivå på forenklet forelegg når fartsgrense på stedet er 70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er
til og med 5 km/t kr 800,-
til og med 10 km/t kr 2 100,-
til og med 15 km/t kr 3 400,-
til og med 20 km/t kr 4 700,-
til og med 25 km/t kr 6 400,-
til og med 30 km/t kr 8 500,-
til og med 35 km/t kr 10 200,-