Bystyret i Risør takket i dagens møte Eva Swane for hennes mangeårige innsats med å legge til rette for møtene.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Det vil bli uvant for de fleste av dagens politikere når ikke lengre Swane er der i bakgrunnen og ordner med praktiske ting.

– Jeg er ikke så flink til å tale som dere, men jeg kommer til å savne dere, sa Swane etter å ha blitt overlevert en flott bukett blomster.

Eva Swane har hatt ansvaret for den praktiske tilretteleggingen med slik som mat og drikke de siste 12 årene.