Ordførerne i Østre Agder står samlet bak arbeidet for å få etablert en Morrow Batteries i Eyde energipark i Arendal. Fra venstre: Bjørn Gunnar Baas (Sp) fra Åmli, Beate Skretting (H), Grimstad, Kjetil Torp (KrF), Vegårshei, Inger Løite (Ap), Gjerstad, Robert Cornels Nordli (Ap), Arendal, Per Kristian Lunden (Ap), Risør, Ove Gundersen (KrF), Froland og Marianne Landaas (H), Tvedestrand.

Ordfører Per Kristian Lunden holdt i dagens bystyremøte en orientering om arbeidet opp mot lokalisering av Morrow batterifabrikk.

Du kan lese hele orienteringen her:

Morrow batterifabrikk

Kommunene i Østre Agder regionråd stiller seg i fellesskap bak tomtealternativet Eyde energipark i Arendal kommune under den videre prosess med sikte på lokalisering av batterifabrikk. Styret legger vekt på at lokalisering dit vil representere en betydelig gevinst for alle kommuner i regionen. I tillegg til direkte arbeidsplasser vil det kunne bli store ringvirkninger i form av underleveranser, kompetanseutvikling, behov for varierte og attraktive boområder og mye annet.

Styret bekrefter tidligere intensjon om å bidra til å etablere et felles tomteselskap hvis dette er ønsket ved valg av lokalisering. Dette vil komme som egen sak i hvert enkelt kommunestyre.

Det vil trolig bli tatt en avgjørelse om lokalisering av batterifabrikken i løpet av dette året. Valget står mellom Arendal, Kristiansand, Vennesla og Lister. Valget gjøres etter forretningsmessige kriterier, ikke gjennom politisk påvirkning eller «rettferdighetsprinsipp». Det tomtealternativene som best svarer ut kriteriene fra Morrow vil få fabrikkanlegget. De viktigste kriteriene er strømforsyning, tilgang på kjølevann, tilgang vei, flyplass og havn, nærhet til kompetansemiljøer, universitet, råvareleverandører etc. Det er offentlig kjent at det kan bli aktuelt å etablere en mindre pilotfabrikk for utvikling og en støtte mega-fabrikk for produksjon av batterier. Disse vil trolig ligge i nærheten av hverandre, men ikke nødvendigvis på samme sted/i samme kommune. Hovedproduktet er batterier til bilindustrien og antall ansatte kan bli inntil 2500.