Dagens bystyremøte i Risør foregår med strengt smittevern. Likevel beveger man seg helt på kanten av hva man burde.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Med mindre bord på plass er det bedre plass i selve rommet. Men, likevel er det forholdsvis tett mellom folk under dagens bystyremøte i rådhuset.

– Vi var veldig i tvil på om vi kunne være på rådhuset, og vi vurderte både andre steder og møte over Teams. Men, flere har vært tydelig på at de ønsker fysiske møter, sa ordfører Per Kristian Lunden under åpningen av møtet.

En av tingene som skaper utfordringer er at man må sitte to politikere på hvert bord. Dette skaper utfordringer i forhold til å holde en meter avstand.

– Meningen er at man skal sitte langt unna hverandre. Vi tenkte vi kanskje skulle plassere politikere fra forskjellige partier på de enkelte bord for å sørge for dette, sa ordføreren til lett latter i bystyresalen.

Allerede etter få minutter kunne man se at det nok var stor forskjell på hvor alvorlig den enkelte tok denne oppfordringen-

– Det er også vårt eget ansvar å følge opp smittevernet, og vi må gå foran som gode eksempler for andre arrangementer, fulgte ordføreren opp med å si.

Han understrekte at Per Kristian Andersen var satt som smittevernansvarlig og skal følge opp dersom ikke alle overholder smittevernsreglene.

Det er også etablert en enveiskjørt rundkjøring i hvordan politikerne skal gå i lokalet under pausene.

Her er for øvrig reglene om en meters avstand. Denne teksten er hentet fra Regjeringens egne sider:

1-metersregelen

Er kravet om å holde 1 meters avstand til andre å betrakte som en anbefaling, et råd, eller en regel?

Den gjeldende generelle anbefalingen til befolkningen er å unngå nærkontakt med andre, og dermed holde minimum 1 meters avstand. Det er et krav i covid-19-forskriften § 13 c at arrangører skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder, men det finnes noen unntak.