Kirsten Hellerdal og Lars Lauvhjell smiler bredt når de nå har fått den 45. årbok til Søndeled og Risør historielag ut for salg.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Til vanlig presenteres boka med brask og bram under et arrangement hvor et godt antall årbøker omsettes til et kjøpelystent publikum. I år må alt gjøres annerledes.

– Vi mister kick-starten hvor det er løp og kjøp, innrømmer Lars Lauvhjell, før Kirsten Hellerdal raskt følger opp.

– Men, jeg tror at i en litt kjedelig førjulstid så vil folk gjerne ha en slik bok å kose seg med i mørke november- og desemberkvelder, skyter hun inn.

Fyldige og viktige

Dette er ikke eneste forandring grunnet korona. Årets utgave av årboka har nemlig færre historier enn vanlig.

– Til gjengjeld har vi veldig fyldige artikler, spesielt en av dem. Det er gjort et grundig og bra arbeid, og artiklene vi har med er viktige, sier Lauvhjell.

Den største artikkelen er ført i pennen av Sven R. Gundersen, og handler om 150-årsjubileet for at Erik Lindstøl bygde den første skuta på Lindstølverven.

– Det er en historie Sven Gundersen har jobbe med lenge. Den illustrerer jo godt det at boka er både fra by og land, for Lindstøl holdt jo lenge til på landet. Og så flyttet de til Holmen, sier Hellerdal.

Polarstjerna

En annen artikkel i boka handler om ei skute bygd på Hammeråker, som nok har vært mer kjent nasjonalt enn i Risør.

– M/S Polarstjerna er en legende innen selfangst og ishavsfisket. Artikkelforfatteren, Blix, kom selv til oss med artikkelen da han oppfatter det slik at vi nok ikke helt skjønner hvilken legendestatus Polarstjerna har i Nord-Norge, sier Luvhjell.

En ny forfatter i årboksammenheng er Erlend Lundvall. Han forteller i årets årbok historiene til tre norske krigsseilere, Hagbart Henriksen fra Fie, Tharald Tharaldsen fra Moen og Sevald Hansen fra Åkvåg.

– Det er artig at det kommer nye forfattere inn, og det er også fint å kunne fortelle om lokale krigsseilere som returnerte i live etter krigen.

900 eksemplarer

De øvrige fem artiklene denne gangen er:

  • Nils Vibe: «Herren gav og Herren tok», en hardt prøvet familie i Risør gjennom flere generasjoner.
  • Erik Sanness Johnsen: Minner etter Teodor Hallen
  • Ulf Hamran: Carstensensfamilien og Risør-klassisismen 1835 – 1865
  • Egil Østebømyr/Egil Trondalen: Østerholt  Olsens finérfabrikk 1946 – 1989
  • Benny Boysen: «Rembrandt fra Antwerpen», om marinemaleren de Clerck

– Hamran har skrevet en faglig veldig sterk artikkel om byggetradisjonen Carstensesfamilien skapte på Solsiden. For de som er interesserte i byggeteknikk er den utrolig fin, sier Lauvhjell.

– Og her i byen kunne man jo forventet at det ble bygd opp igjen som sveitserby etter bybrannen i 1861, men det ble den ikke. Det skyldes trolig byggeskikken fra Carstensensfamilien og at man fikk takk i de på Solsiden som kunne håndverket, sier Hellerdal.

Til salgs flere steder

I Risør sentrum vil du finne at boka er til salgs hos Lindstøls Bokhandel. I tillegg kan den kjøpes hos Kiwi Søndeled og hos Joker på Hope.