Ordfører Per Kristian Lunden vil ha slutt på ryktespredning rundt hvem som har fått korona. Han sier flere opplever det som en belastning.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Ordføreren har stor forståelse for at det blir et lokalt samtaletema når det kommer nye smittetilfeller i Risør, og at folk er nysgjerrige.

– Men, jeg ber folk i Risør slutte med ryktespredning om hvem den smittede kan være. Jeg har fått henvendelser fra folk, som ikke er smittet eller syke, som er utsatt for ryktespredning og som føler dette som en stor belastning. Det er selvsagt også en stor belastning for de som er smittet at så mange lurer på hvem den smittede er, hvordan de har blitt smittet og mye annet, sier Lunden til iRisør.no.

Vanskelig avveining

For ordfører og kriseledelsen er det en vanskelig avveining å vurdere hvor mye informasjon de kan og bør gå ut med ved smittetilfeller.

– Allmennheten har krav på informasjon, men langt fra all informasjon vi sitter inne med. Ved siste smittetilfelle gikk vi ut med kjønn og bakgrunn for smitten, som var utenlandsreise. Hvis det viser seg at denne type informasjoner trigger spekulasjoner og rykter ekstra mye, tror jeg det er lurt at vi går ut med mindre informasjon.

Det vil bety at man fra kommunens side bare gir informasjon om at en person er smittet og at de driver smittesporing.

– Annen informasjon vil vi dele hvis det er behov for spesielle tiltak på arbeidsplasser eller skoler.

Høster erfaringer

Samtidig ser man faren ved å gå ut med for lite informasjon, da dette kan gi enda større rykteflom hvor folk bruker bruddstykker av informasjon til å skape sin egen sannhet.

– I smittesporingsarbeidet må vi ringe til folk og ved nedstenging må mange kontaktes. Da sprer informasjon seg veldig raskt, og det som spres kan være unøyaktig og direkte feil.

Uansett er ordfører Per Kristian Lunden klar på at de aldri kommer til å gå ut med navn på den som er smittet, men at de kan gi informasjon som de tror vil utelukke at mange blir unødig engstelige.

– For eksempel at det smittede har vært i karantene, hatt liten sosial kontakt og har vært nøye med smittevern. Men, dette er en balansegang vi må tenke nøye over og der vi må høste erfaringer underveis. Ellers ser vi at den store interessen rundt nye smitte-tilfeller virker skjerpende på smittevernet. Smitte og smittespredningen kan ikke på noen måte utelukkes i vår kommune, avslutter Lunden.