Noen fikk ja, noen fikk nei, mens en fikk behandlingen av sin søknad utsatt.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Risør Kraftsport / Roman Consulting har søkt om 160 000 kroner til utvidelse og tilpasning av lokaler, samt innkjøp av utstyr for å utvide tilbudet. Næringssjefen mente han burde få 80 000 kroner fra koronafondet. Dette ble enstemmig vedtatt.

Risør By AS har søkt om 30 000 kroner til gjennomføring av alternative aktiviteter i forbindelse med gjennomføringen av Jul i den hvite by. Dette ble enstemmig vedtatt.

Risør Trebåtfestival har søkt om 500 000 kroner til omrigging av trebåtfestivalen for å kunne være innenfor smittevernregler, og for å utvide aktivitetstilbudet med pramkurs og laftekurs. Næringssjefen mente 300 000 er en riktig sum som formannskapet burde si ja til ut fra kriteriene som ligger til grunn i fondet.

Her tok Elen Lauvhjell (Ap) ordet.

– Denne og de to neste sakene peker seg ut og viser satsing, så jeg ønsker at de skal få innvilget mer av søknaden. Er dette mulig, spurte hun.

Med svar om at det trolig er mulig satte hun fram forslag, under forutsetning av at gjeldende regelverk for offentlig støtte følges, at summen ble økt til 350 000 kroner.

Stian Lund (V) mente på sin side at det opprinnelige forslaget holdt i massevis i en tid hvor det skal spares.

Kai Strat (H) fulgte opp med at vi langt på nær er ferdig med koronasituasjonen, og at man må følge de kjørereglene man selv har lagd.

Under avstemmingen gikk flertallet inn for å følge kommunedirektørens innstilling. Dermed får trebåtfestivalen 300 000 i støtte. De som stemte for dette var H, Sp, V og FrP. Mens Ap, KrF og Rødt stemte for Elens forslag.

Risør Kammermusikkfest, Villvin Kunsthåndverksmarked og Risør Trebåtfestival har sammen søkt om 209 000 kroner til en ringvirkninganalyse av festivalene kombinert med utvikling av en fremtidig festivalstrategi. Næringssjef Birkedal skrev i kommunedirektørens forslag til vedtak at de tre festivalene burde få 125 000 kroner fra koronafondet.

Også her ønsket Elen Lauvhjell å øke summen, denne gangen til den omsøkte summen på 209 000. Denne gangen fikk hun med seg flertallet slik at det endte 5 – 4 for 209 000. For stemte Ap, KrF, Sp og Rødt, mens H, FrP og V stemte for kommunedirektørens forslag.

Risør Trebåtfestival har søkt om 101 000 kroner til å videreutvikle Regionalt senter for tradisjonshåndverk og å etablere en fagskole i Risør. Næringssjefen mente koronafondets bidrag bør være 77 500 kroner.

Dette ble vedtatt 8 mot 1. Venstre stemte i mot.

Risør Akvarium har søkt kommunen om 200 000 kroner til å opparbeide en utelekeplass med vannlek utenfor akvariet.

Her følte politikerne det var litt tynt grunnlag for søknaden, og det ble enstemmig vedtatt å utsette saken.

To nei

Rugaas Bilsenter AS fikk enstemmig nei til sin søknad.

Risør Engineering fikk enstemmig nei til sin søknad.