Alle snakket positivt om planene om en havbadstu i Risør. Men, ønske om å ha den på Damskipsbrygga var politikerne i mot.

Tekst og foto: Tore Myrberg

De fleste partiene hadde en mening om saken da en søknad fra Risør Havbadforening om å disponere Damskipsbrygga ble behandlet i formannskapet. Innstillingen fra kommunedirektøren var positiv, men under møtet kom det forslag fra Høyres Kai Strat om å si nei.

– Det jeg sliter med her er beliggenheten. Risør har kun tre dypvannskaier. Apalvika, Krana og Damskipsbrygga. Vi er i enden av en vei, så å båndlegge deler av Damskipsbrygga er uheldig, sa Strat.

Under avstemmingen fikk Strats forslag seks stemmer (Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Fremskrittspartiet), mens de tre representantene fra Arbeiderpartiet og Rødt stemte for kommunedirektørens forslag.

Både han og flere andre var positive til selve initiativet, men da med en annen plassering.

– Dette er både morsomt og spennende, men jeg liker ikke stedet, sa Lill Jorunn Bredal Larsen (KrF).

Kommunedirektøren tok selv ordet og påpekte at dette er et viktig tiltak i sentrum, og mente det skulle mye til å få en reell konflikt med at man bruker en mindre del av kaia.

– Det er en litt oppkonstruert problemstilling rundt noe som er et positivt privat tiltak for å få til noe i byen, sa Trond Aslaksen.

Andrew Windtwood (Rødt) på sin side mente en badstu på stedet vil fornye et område av byen han mener man til en viss grad har latt forfalle.

– Dette vil berike skuldersesongen, hvor det er mulig å invitere både fastboende og turister til å bruke Damskipsbrygga. Og vi snakker om et bygg på rundt 35 kvadratmeter. Det er fortsatt en åpen brygge, sa han.