Kulturminnefondet har i dag bevilget kr 170 000 til Sollie Bygg ved Arvid Sollie til restaurering av Storgata 8 i Risør.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Pengene skal brukes til å sette i stand tak, pipe og takrenner. Det ligger i beslutning også en forventning til bruken av bygget.

– Vi synes det er spesielt fint å kunne støtte dette prosjektet, da det er planer om å utvikle deler av bygget som et bygningsvernsenter i Risør. Kulturminnefondet har gode erfaringer med svært høy kvalitet i arbeidene som utføres av Sollie Bygg, sier Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.

Han tror dette vil bli et veldig godt eksempel på «vern gjennom bruk» da bygården vil få en viktig funksjon i fremtiden.

Storgata 8, en forretningsgård i Risør sentrum oppført etter bybrannen i 1861. Storgata 8, sammen med Havnegata 8, utgjør hjørnet av det som kalles Mortensenskvartalet. I sentrum av dette kvartalet ligger den såkalte Hollenderhagen. Forretningsgården bærer preg av mange år med lite vedlikehold og tidligere reparasjonsarbeid på 1970- og 80-tallet, utført med dårlige materialer og lettvinne løsninger.

Arbeidene skal etter planen startes opp i år.

Storgata 8 er blant stedene som vurderes for et nyetablert Bygningsvernsenter.

KULTURMINNEFONDET

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning direkte underlagt Klima-og miljødepartementet.

Det er ingen søknadsfrist og søknadene behandles fortløpende etter hvert som de kommer inn.

Det er rekordstor søknadsmengde til Kulturminnefondet i 2020, da Korona-pandemien har ført til at mange ønsker å pusse opp historiske bygg og fartøyer.