Her er uttalelsen som ble vedtatt i formannskapet i Risør torsdag ettermiddag angående tilbudsstrukturen for videregående skoler:

Risør videregående skoles framtid

Vi viser til hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Agder fylkeskommune som 24. november skal behandle og vedta ny tilbudsstruktur for videregående skoler i fylket og framlegget i denne saken. Her kommer det fram at Risør videregående skole kan miste VG2 og VG3 i studiespesialiserende fag (allmennfag) og bare sitte igjen med førsteklasse VG1. Dette er foreslått fra skoleåret 2022-23. Dette er etter vår oppfatning en dramatisk svekkelse av det videregående skoletilbudet i Risør og på sikt truer det skolens framtid.

Å beholde og styrke Risør videregående skole har vært et tydelig og prioritert politisk mål for alle politiske partier i Risør gjennom mange år. Dette oppfatter vi som omforent gjennom fylkeskommunens mål om å styrke flankene i Agder, som har spesielle utfordringer innen levekår, vekst og utvikling. Nettopp derfor er det avgjørende å ivareta og styrke institusjonene som gir grunnlag for vekst og utvikling. Risør videregående skole er en slik nøkkel-institusjon med positive effekter på næringsutvikling, kompetanse, bosetting, kulturliv og kommunens attraktivitet generelt.

Skolens tilbud og attraktivitet er bygget rundt at skolen både tilbyr et fullt løp innen studiespesialisering og et godt tilbud med yrkesfag. Denne kombinasjonen gir skolen et bedre og bredere fagmiljø som tjener alle elevene. Det gjør også skolen til en mye mer attraktiv arbeidsplass for lærere og andre ansatte. Det er også viktig å beholde skolens tilbud innen medier og kommunikasjon. Innen dette fagområdet har Risør lange tradisjoner. Risør videregående skole var den første skolen i Aust-Agder som hadde dette studietilbudet som var basert på solide tradisjoner innen estetiske fag ved risørskolene. Medier og kommunikasjon utfyller fagtilbudet ved Risør videregående skole og gir synergieffekter til andre fag og felles bruk av lærer-ressurser.

Kommunens ungdomsråd, med representanter fra både Risør videregående skole og Risør ungdomsråd, behandlet saken i møte 12. november. De er svært negative til de endringer som nå foreslås. Faren er blant annet at mange elever trolig ikke vil begynne på første klasse i Risør, når de vet de må gjennomføre de to sisteårene i Tvedestrand. Det er også negativt at mange elever, som i dag kan gå eller sykle til skolen, må i buss for å få et videregående tilbud. Å gå på videregående skole i egen by og kommune er også viktig for lokal tilknytning og deltakelse i aktiviteter innen idrett, kultur og annet.

Risør videregående skole er kanskje den viktigste offentlige institusjon vi har i Risør i tillegg til kommunens egne. Skolen i Risør har vært en av fylkets beste på resultater, trivsel og andre indikator. Elevene beskriver skolen som «passe stor» der elever og lærere kjenner hverandre godt og arbeider godt sammen. Elevene er opptatt av bredden i tilbudet og ikke minst at yrkesfag og studiespesialiserende er på en felles skole.

Det har etter at saken ble kjent vært et stort og bredt engasjement i Risør for å beholde dagens skoletilbud. Elever, foreldre og andre engasjere har planlagt et stort fakkeltog og andre aksjoner for å markere sitt syn i saken. Etter en vurdering i forhold til dagens korona-smittesituasjon har kommunen valgt å gi et tydelig råd om ikke å arrangere fakkeltog, men heller hevde sine meninger gjennom flere mindre arrangementer og gjennom digitale medier. Vi håper likevel at det unisone kravet om å beholde og utvikle dagens tilbud ved Risør videregående skole føles og tas hensyn til.

Risør 18 11 2020

Per Kr. Lunden, ordfører