Risør kommune får ikke nødvendigvis beskjed om alle smittetilfeller selv om vedkommende er folkeregistrert i Risør.

Det skriver ordfører Per Kristian Lunden i en pressemelding nå i formiddag.

Han understreker at en slik beskjed kommer i de tilfellene hvor personen det gjelder bor/oppholder seg i kommunen, eller man må drive smittesporing i kommunen rundt vedkommende.

Her kan du lese hele pressemeldingen:

Korona-smitte i Risør

Vi ser at ulike medier har registrert et nytt smittetilfelle for Covid19 i Risør. Det vil si en smittet nummer fire i kommunen.

Et slikt nytt smittetilfelle er ikke registrert hos kommuneoverlegen. Det vil si at den smittede ikke bor eller oppholder seg i Risør nå. Mye tyder på at det kan være en person med bostedsadresse i Risør, men som for tiden oppholder seg i en annen kommune. Det kan for eksempel være en student som bor i Oslo eller Bergen, men det vet vi ikke noe om for øyeblikket.

Vi håper den antatt smittede har det bra og blir tatt hånd om av helsevesen i kommunen der han eller hun oppholder seg. Her vil også den smittede personen ble inkludert i arbeidet med smittesporing i den aktuelle kommunen. Hvis smittesporingen også inkluderer personer eller steder i Risør vil kommuneoverlegen i Risør straks få beskjed. Så langt er ikke en slik beskjed kommet, og vi har dermed ingen grunn til å tro at smittesporingen inkluderer Risør. En forklaring kan være at det er relativt lenge siden personen har oppholdt seg i eller besøkt Risør.

Det er mulig at vi aldri i Risør får vite hvem den antatt fjerde smittede er. Uten at dette skjer i kommunikasjon mellom kommuneleger, er vi avhengig av at den smittede selv gir seg til kjenne, eventuelt familien til den som er smittet. Hvis Risør ikke på noen måte er involvert i smittesporingen og den smittede retter seg etter råd og forskrifter om isolat og karantene, trenger heller ikke Risør kommune å involvere seg i saken eller vite hvem den smittede er. Bortsatt fra håpe at den som er smittet av Covid19 har det så bra som mulig.

Per Kr. Lunden, ordfører