Per Kristian Lunden er ordfører i Risør kommune.

Mange viktige saker for ordføreren kommende uke. Videregående skole, E18 og bystyremøte er nøkkelord for uken.

Risør videregående skole

Fram til utvalgsmøte i Agder fylkeskommune på tirsdag fortsetter jeg, sammen med veldig mange støttespillere, arbeidet med å sikre et fullverdig tilbud ved Risør videregående skole. Det mest kritiske nå er behandling av tilbudsstrukturen i Agder fylkeskommune. Det er spesielt viktig å sikre et treårig studiespesialiserende løp pluss tilbud innen medier og kommunikasjon. Det har vært mobilisert enormt fra elever og egentlig hele Risør, og jeg har stor tro på at dette har gjort en solid inntrykk på fylkespolitikerne.

E18 kommunesamarbeid

Det blir bare et par møter i plansamarbeidet for ny E18 mellom Dørdal og Grimstad denne uka. Planprogrammet for strekningen Dørdal-Tvedestrand er vedtatt. Dermed kan selve reguleringsarbeidet fortsette fram mot endelig vedtatte reguleringsplaner før sommeren. Det blir mer arbeid sammen med Nye Veier for å vurdere mulighetene for å beholde dagens E18 forbi Moland til Pinesund, som er svært viktig for de næringsdrivende på Moland. I denne saken har vi et møte med Fylkesmannen i Agder på mandag.

Korona-beredskap

Onsdag er det nytt digitalt møte i den bredt sammensatte gruppa som arbeider med beredskap mot korona-smitte. Vi går gjennom status på de ulike enhetene i kommunen og kommuneoverlegen bidrar med vurderinger av smittesituasjonen. Vi får rapporter fra skole og barnehage og situasjonen i hjemmetjeneste og på sykehjem. Beredskapsgruppa vurderer også kapasitet for testing og opplegg for smittesporing hvis vi får smitte i kommunen. Vi ser nå strenge tiltak nasjonalt og ekstra strenge i storbyer og kommuner med mye smitte. Også i Risør må vi være på vakt og begrense reiser og sammenkomster. Vi tar også opp spørsmål og innspill som har kommet i løpet av siste uke. Jeg vil blant annet denne gang ta opp et innspill fra folk som har vært på besøk på utestedene våre som mener mange gjester er slurvete med smittevernet. De ansatte på utestedene gjør det de kan for å holde kontroll, men det er ikke så enkelt hvis ikke alle gjestene legger godviljen til.

Moland Biovarme

Onsdag ettermiddag er det generalforsamling i Moland Biovarme der jeg deltar som representant for Risør kommune, som eier vel 11 prosent av selskapet. Selskapet sørger for varme til flere av bedriftene på Moland industriområder.

Bystyret

Torsdag er det møtet i bystyret. Smittesituasjonen har gjort det krevende å finne et egnet møtelokale, men vi har til slutt valgt Risørhuset. Alternativet ville ha blitt et digitalt møte, men flere av bystyrerepresentantene føler at fysiske møter fungerer bedre. Det gjelder ikke minst gruppemøter og samtaler mellom partiene for å finne kompromisser og diskutere løsninger i krevende saker. Blant sakene som tas opp i møtet er tilstandsrapport for grunnskolen, revisjon av skolefritidsordningen (SFO), nybygg eller utbedringer for omsorgsleiligheter på Tjennasenteret og kommunens eierskapsmelding i forhold til interkommunale selskaper.